Jakých zvěrstev se dopustil Leo Trockij?

Leo Trockij (1879-1940) byl ruský revolucionář a hlavní postava Říjnové revoluce v roce 1917, druhý po Leninovi. Později byl zakladatelem a velitelem Rudé armády a lidovým komisařem války, ale za Stalina byl v roce 1928 vyloučen z komunistické strany a vyhoštěn ze Sovětského svazu. Trockij byl nakonec zavražděn v Mexiku Stalinovým agentem. Jeho myšlenky se staly základem trockismu, hlavní školy marxistického myšlení.

Dlouho před ruskou revolucí, v září 1912, byl Trockij vyslán kyjevskými novinami „Kyjevská mysl“ na Balkán jako válečný zpravodaj, aby informoval o balkánských válkách v Srbsku, Bulharsku a Rumunsku. Následuje jeden z článků, které Trockij poslal zpět do novin, zpráva o zvěrstvech páchaných na Albáncích v Makedonii a Kosovu po srbské invazi v říjnu 1912.

Trockij byl zodpovědný za zničení ruské pravoslavné církve. Ihned po revoluci nařídil, aby byli všichni duchovní ruské pravoslavné církve zatčeni a odsouzeni k nuceným pracím nebo zabiti. Nařídil také zničit naprostou většinu kostelů v Rusku.

V Jaroslavli bylo před nástupem Trockého k moci 130 kostelů. V době jeho útěku jich zbylo jen 30, ostatní byly na jeho příkaz zničeny.

zdroj: Quora.com, Titulní obrázek: Wikimedia Commons / Public Domain