Komunisté slibovali všechno všem, a proto roku 1946 zvítězili. Už tehdy lidé volali po „Sovětském Československu“ aneb Věříte předvolebním kampaním?

V roce 2006 uspořádal Občanský institut v Emauzském klášteře v Praze konferenci s názvem „Vyrovnání s komunismem a hodnoty v české politice“. Konference dospěla ke třem hlavním závěrům, které tehdy pro web Fragmenty shrnula Ivana Haslingerová. A my si pro porovnání s dnešní předvolební situací a „osvěžení“ paměti vypůjčíme nejhlavnější teze.