Čína: počty porodů klesnou v příštích 5 letech pod 10 milionů ročně

Podle populačního oddělení Odboru pro ekonomické a sociální otázky Organizace spojených národů žilo k červenci 2020 na naší planetě 7,8 miliardy lidí. Zhruba 18,5 % světové populace tvoří obyvatelé Číny s rekordním počtem 1 443 252 000. O necelé jedno procento obyvatel méně žije v Indii – 1 389 689 000. S velkým odstupem obsadily třetí místo Spojené státy americké s 4,23 % a téměř 332 379 100 obyvatel.