Obrazovky mohou výrazně narušit váš spánek. Jak tomu zabránit?

Po dobu co spíme a tělo relaxuje, náš mozek se naopak nabíjí, nabírá novou sílu, a regeneruje na další den. V současné době se ale do cesty staví tzv. modré světlo produkující obrazovky na tabletech, mobilech nebo počítačích, které náš mozek udržují v chodu a jeho funkci naopak povzbuzují. Často se tak stává, že se ráno po používání elektronických zařízení cítíme více unavení a bez energie, než kdybychom se světlu před spaním nevystavovali.