Není rozdíl mezi učněm a žákem, všichni jsou si rovni aneb Jak politické vlivy ovlivňovaly školství za vlády KSČ

Právě škola je místo, kde mají politické režimy dostatek vhodného prostoru pro formování a výchovu mládeže v duchu svých zásad. A komunistická ideologie vstupovala do mnoha oblastí lidského života (kultura, hospodářství, zaměstnání, školství, atd.) v Československu po celou druhou polovinu 20. století, jež charakterizována vládou KSČ (1948 – 1989).