Nesahat! – Policie varuje před nazelenalou tekutinou na dveřích bytů

Podle prvních zjištění policie se mělo jednat o koncentrovanou kyselinu dusičnou – jednu z nejsilnějších minerálních kyselin vůbec. „Pokud si všimnete neznámé tekutiny na dveřích bytu nebo domu, okamžitě informujte policii a nepřibližujte se k potřísněným či poškozeným místům,“ varuje podle serveru Merkur.de německá policie.

Kyselina dusičná je nebezpečná oxidující žíravina, poškozuje pokožku a sliznice, nebezpečné jsou i její výpary. Poleptání se projevuje charakteristickým zežloutnutím zasažených míst, což je důsledek reakce s bílkovinami. Dýmavá kyselina dusičná může při styku s hořlavými materiály (látka, papír) způsobit požár. (cs.wikipedis.org)

Nové vloupání v Berlíně: Policie varuje před zbytky kyseliny dusičné na dveřích bytů

Podle prvotních zjištění policie má jít o koncentrovanou kyselinu dusičnou – jednu z nejsilnějších minerálních kyselin ze všech. „Pokud na dveřích bytu nebo domu objevíte neznámé tekutiny, neprodleně informujte policii a držte se dál od potřísněných míst,“ varuje policie.

Za žádných okolností se nedotýkejte samotné kapaliny. Ani rukavice neposkytnou dostatečnou ochranu proti vysoce žíravé a dráždivé látce na dýchací cesty.

Zdroj: merkur.de. Náhledová fotografie: devmaryna z Freepik