Tesla se během svého života potýkal s mnoha neúspěchy a problémy, které nakonec vedly k jeho pádu do chudoby

Nikola Tesla, známý vynálezce a elektrotechnik, za svého života významně přispěl k rozvoji elektřiny a magnetismu. Byl zodpovědný za mnoho vynálezů a koncepcí, které utvářely moderní svět, například systémy střídavého proudu (AC). Navzdory pozoruhodným úspěchům se však Teslova pozdější léta vyznačovala zhoršením jeho duševního zdraví i finanční situace.

S přibývajícím věkem se Tesla potýkal s mnoha neúspěchy a problémy, které nakonec vedly k jeho pádu do chudoby. Navzdory své genialitě se Tesla snažil komercializovat své vynálezy a zajistit si dlouhodobý finanční úspěch. Čelil tvrdé konkurenci, právním problémům a obtížím při získávání finančních prostředků pro své ambiciózní projekty. V důsledku toho se postupně dostal do finančního úpadku, který vedl k období chudoby v jeho pozdějším životě.

V tomto období se Tesla stále více izoloval a odděloval od společnosti. Místo pohodlnějšího ubytování dával přednost bydlení v levných hotelových pokojích a často si nemohl dovolit ani základní potřeby. Teslův společenský okruh se zmenšil a útěchu nacházel především ve společnosti svých milovaných holubů. K těmto ptákům si vytvořil hluboký vztah a často trávil hodiny jejich pozorováním a péčí o ně.

Dalším pozoruhodným aspektem Teslova pozdějšího života byla jeho rozvíjející se posedlost čísly 3, 6 a 9. Tesla věřil, že tato čísla mají významný kosmický a metafyzický význam. Přisuzoval jim mystické vlastnosti a tvrdil, že jsou klíčem k pochopení tajemství vesmíru. Tato posedlost čísly spolu s jeho dalšími výstředními projevy přispěla k tomu, že Tesla byl v posledních letech svého života vnímán jako psychicky labilní.

Nikola Tesla nakonec zemřel 7. ledna 1943 v newyorském hotelovém pokoji, sám a zchudlý. Navzdory obtížím a problémům, kterým na sklonku života čelil, je jeho přínos vědě a technice dodnes uznáván a oslavován. Teslovy vizionářské myšlenky a vynálezy měly trvalý dopad na moderní svět a jeho odkaz jednoho z největších vynálezců historie zůstává nedotčen.

zdroj: ahaonline.sk, historic vids, redakce, Titulní obrázek: Pixabay.com/MeszarcsekGergely