Vědci vysvětlují, proč včely nemohou létat nad zrcadlem. Jedním z výsledků je, že sledují rychlost země pod sebou

V experimentu na druhé straně nádrže připravili včelám sladkou odměnu. Včely se k ní však dokázaly dostat pouze tehdy, když se na hladině jezírka objevily vlnky nebo když se hladina vlnila. Když byla hladina klidná, včely začaly padat. Tím se potvrdila hypotéza, že včely používají k navigaci vizuální signály.

Nový experiment byl humánnější – vodu nahradila zrcadla. Pro včely byl na volném prostranství postaven 22 metrů dlouhý tunel se zrcadlovou podlahou a stropem.

Když byly zrcadlové plochy zakryté, vypadaly jako obyčejné stěny – včely tunelem spokojeně prolétaly a udržovaly si stálou výšku. Když bylo zrcadlo na stropě odkryté, ani to „pilotům“ nepřekáželo v navigaci.

Při zrcadlení podlahy však docházelo k „nehodám“: po 40 cm cesty začaly včely klesat, až narazily na dno tunelu. Současné zobrazení zrcadel shora i zdola situaci ještě zhoršilo – již po 8 cm letu došlo ke „srážkám“.

Podle vědců jde o stejnou prostorovou dezorientaci, jaká se stává pilotům. Když piloti nemohou kontrolovat svou rychlost v blízkosti země pod břichem letadla, snaží se udržet konstantní výšku, aby se nenaklonili. Člověka mohou zmást smysly, ale pomáhají mu jiné letové přístroje.

Výsledky experimentu ukázaly, že včely sledují i rychlost země pod sebou, aby regulovaly výšku. Zároveň hmyz nevěnuje pozornost tomu, co se děje nad nimi. Včely nemají žádné jiné přístroje, takže je zrcadlové plochy matou: klesají, aby opět viděly zem a navigační stopy. Tato informace je důležitá i pro včelaře, kteří chovají včely v blízkosti větších stojatých vodních ploch.

zdroj: ScienceAlert, Ahaonline, Titulní obrázek: Pixabay.com/mariananbu