Jak zapnu tachometr v Mapách Google? Krok za krokem

Možná jste to nevěděli, ale Mapy Google mají mimo jiné rychloměr. Z nějakého důvodu však tato funkce nebyla v našem regionu v minulosti dlouho dostupná. Je to užitečný nástroj, který vám umožní sledovat skutečnou rychlost při jízdě.

Postup zapnutí tachometru krok za krokem:

V prvním kroku klikněte na ikonu svého profilu v pravém horním rohu. Poté otevřete nastavení aplikace. Podívejte se na snímky obrazovky níže.

Nyní přejděte v nabídce dolů na možnost Nastavení navigace. Poté otevřete tuto sekci a opět sjeďte v nabídce dolů, dokud se nedostanete k položce Car Driving Options. Nyní povolte funkci Tachometr.

Když funkci povolíte, zobrazí se v dolní části navigace při zadávání navigace z bodu A do bodu B ikona a informace o vaší aktuální rychlosti. Aplikace zobrazí rychlost na základě údajů GPS.

Jak snížit spotřebu paliva?

S tímto tématem souvisí i další funkce, která se do Map Google dostala poměrně nedávno. Je to možnost zapnout ekologické trasy. Pomocí této funkce můžete aplikaci nastavit tak, aby navrhovala trasy, které jsou z hlediska emisí nejšetrnější k životnímu prostředí. Vedlejším efektem je také to, že Mapy navrhnou trasu, která spotřebuje nejméně paliva. Jinými slovy, ušetříte za benzín nebo naftu.

Mapy Google v tomto případě zohledňují řadu proměnných. Například klikatost silnice, její převýšení, přítomnost semaforů atd. Je třeba také poznamenat, že časy jednotlivých tras jsou přibližně stejné, jako kdybyste si vybrali trasu, která je nejkratší.

Společnost Google ve zveřejněné zprávě vysvětluje, že vozidla na silnicích jsou zodpovědná za téměř tři čtvrtiny všech emisí CO2 z dopravy. Cílem funkce ekologických tras je snížit množství emisí produkovaných automobily. Tato funkce je však užitečná i proto, že snižuje spotřebu paliva.

Až dosud Mapy Google zobrazovaly uživatelům nejrychlejší trasu do zvoleného cíle, ale nyní jim začnou nabízet i nejekologičtější trasu, pokud se liší. Po zadání adresy se uživateli zobrazí přibližná spotřeba paliva a časový rozdíl mezi navrhovanými trasami a poté si může vybrat, kterou trasu chce zvolit. Pod návrhy tras se zobrazí informace o úspoře paliva a času, jak vidíte na obrázku níže.

Společnost Google dále vysvětluje, že tato funkce umožňuje řidiči zvolit typ pohonu jeho vozidla, aby byly výsledky ještě přesnější. K dispozici je benzinové, dieselové, hybridní a elektrické vozidlo. V závislosti na zvoleném typu vozidla vypočítá algoritmus na pozadí nejekologičtější trasu.

zdroj: Vosveteit.sk, Titulní obrázek: Pixabay.com/Mikes-Photography