Tip na výlet: Tajemná pazourková věž Eben-Ezer plná starověkého esoterismu

Eben-Ezer, dílo muže. Výjimečné místo harmonie, jednoty, poezie a tázání. Atmosféra, kde se mísí symbolika děl, myšlenky, realističnost díla a kouzlo prostředí. Prostor věnovaný bratrství mezi národy, který otevírá své brány sdílení archeologických, paleontologických, historických objevů a univerzální myšlenky Roberta Garceta.

Věž Eben-Ezer, lokálně známá jako Tour d’Eben-Ezer, stojí jižně od vesnice Eben-Emael v provincii Lutych v regionu Valonsko v Belgii. Vybízí „k relaxaci, přátelství a sympatii a především k myšlence, že jeden národ už nebude tasit meč proti druhému a my se už nebudeme učit válce“.

Stará nová

Eben-Ezer vypadá staře, ale není. Ve skutečnosti ji v letech 1951 až 1965 postavil Robert Garcet, belgický umělec a samozvaný paleontolog. Věž je fantastickou stavbou postavenou z pazourkové (kamínkové) suti a její rozměry vycházejí z numerologie a symboliky převzaté z bible a od starověkých civilizací.

Zdroj: www.youtube.com

Inspirace starověkým esoterismem

Její rozměry jsou inspirovány těmi z Nového Jeruzaléma. Budova vysoká 33 metrů, na čtvercovém půdorysu s úhlovou věží na 33 metrů hluboké studni. Jedním z hlavních stavitelů byl Gilbert Krawinckel. Čtyři vrcholy sedmipatrové věže jsou korunovány čtyřmi obřími betonovými sochami znázorňujícími okřídlené cherubíny z Apokalypsy: býk směrem na severozápad, lev na jihovýchod, orel na severovýchod a člověk-sfinga na jihozápad. Také další části stavby mají rozměry požadované starověkým esoterismem (kromlech vztyčených kamenů mezi 12 stélami, kameny 3,33 metru od sebe, monumentální schodiště z kopce dolů atd.).

Název

V bibli je Eben-Ezer kamenem nápovědy, pamětním kamenem, který vytvořil Samuel po porážce Filištínů.

Domov

Věž, považovaná za kus outsiderského umění, byla Garcetovým domovem až do jeho smrti v roce 2001 a nyní je zde muzeum o pazourku, Garcetovi a jeho nápadech.

Muzeum (symboliky)

V současnosti je věž Eben-Ezer muzeem mimořádného druhu. Jeho koncept a konstrukce vycházejí z představivosti a kreativity Roberta Garceta. Nic z jeho symboliky není ponecháno náhodě. Je to také místo pro muzeum pazourku (flintu) a park s každoročně se měnící expozicí fantastického umění.

Věž Eben-Ezer v celé své výšce. Fotka od Wikimedia Commons Veřejná doména od Crapai at nl.wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3669623

Vyprávění

Muzeum (francouzsky Musée de silex, anglicky Museum of Flint) vypráví, jak byla tato věž postavena a jaký byl na stavbu použit materiál. Vznikla těsně po druhé světové válce s myšlenkou na památník míru a bratrství mezi národy. Je to tajemná věž hodna prohlídky, kde se každoročně v areálu koná několik akcí, včetně výstav fantasy umění a gurmánské noční procházky.

Návštěvy, prohlídky

V současnosti lze Eben-Ezer navštívit za poplatek. Prohlídky s průvodcem jsou možné na vyžádání. Doporučená doba prohlídky je asi 1-2 hodiny.

Ceny vstupného jsou pro dospělého 6,5 euro, pro seniory 6 euro, mládež do 18 let za 4 euro a děti mladší šesti let zdarma. Návštěvní hodiny jsou od ledna do října v týdnu 11–18h, o víkendech do 19h. Od listopadu do března 13:30 – 17:00, respektive do 18h.

Zdroje: www.castles.nl, www.visitezliege.be, www.tripadvisor.com, http://museozoom.be, https://cs.frwiki.wiki/wiki. Náhledová fotografie: Hammam z Pixabay