Vědci náhodou vyřešili dlouholetou záhadu spojenou s vykonáváním velké potřeby

Vědci dlouhá léta nedokázali vysvětlit, proč některé exkrementy v záchodě plavou a jiné se potápějí. Teorie naznačují, že zvýšený obsah tuku ve stolici může zvýšit pravděpodobnost, že stolice bude plavat. Když však jedna studie z roku 1972 publikovaná v časopise The New England Journal of Medicine zkoumala stolici 33 zdravých osob (devět s plovoucí stolicí, 24 s klesající stolicí a šest s tučnou stolicí), zjistila, že všechny exkrementy klesly, když osoby před vykonáním velkého nutkání vypustily větry.

„Po defekaci měly dříve plovoucí a klesající stolice podobnou specifickou hmotnost, což naznačuje, že sklon těchto stolic k plování nebo klesání závisí spíše na rozdílech v obsahu plynu než na obsahu tuku,“ vysvětlili vědci z University of Minnesota Hospitals a dodali, že tučné exkrementy byly méně husté, i když to bylo způsobeno spíše zvýšením obsahu vody než tuku. Stolice se tak vznáší kvůli zvýšenému obsahu plynu nebo vody, případně obojího. Podle odborníků by proto plovoucí stolice neměla být považována za příznak steatorey – zvýšeného obsahu tuku ve výkalech.

Zatímco u zdravých lidí produkuje plovoucí exkrementy trvale asi deset procent lidí, u myší je toto procento mnohem vyšší, až 50 procent. Vědci, kteří výsledky své práce publikovali v časopise Scientific Reports, si všimli, že výkaly myší bez zárodků mají tendenci se snižovat. Při dalším výzkumu odebrali střevní bakterie ze zdravých myší a vložili je do žaludku myší bez zárodků. Po této proceduře se začaly vznášet i jejich výkaly. „Zavedením mikroorganismů do střeva myší bez zárodků jsme přesvědčivě prokázali, že kolonizace střeva mikrobiotou je předpokladem pro plovoucí výkaly,“ dodali odborníci.

Kromě toho však odborníci identifikovali několik druhů bakterií, které byly spojeny s plovoucími výkaly, například Bacteroides ovatus nebo Bacteroides fragilis.

zdroj: Scientific Reports, University of Minnesota, Phys.org, Titulní obrázek: Pixabay.com/Mediamodifier