Vědcům se podařilo geneticky omladit srdce o 10 let!

Nový výzkum Bristolské univerzity odhalil, že lidé v modrých zónách planety jsou nositeli specifického typu genů, které jim umožňují dožít se vysokého věku. Tyto geny pomáhají jednotlivcům chránit se před kardiovaskulárními chorobami. Ve své práci se zaměřili zejména na jeden gen, který udržuje jejich srdce mladé a výrazně snižuje riziko srdeční zástavy nebo jiných komplikací.

Modré zóny jsou oblasti, které se vyznačují dlouhověkostí místních obyvatel. Název vznikl v roce 2005 a poprvé ho zavedl výzkumník Dan Buettner, který studoval stoletou populaci v oblasti Barbagia na východní Sardinii.

Pojem „stoletý člověk“ označuje lidi, kteří se dožili sta a více let. Výzkum odhalil, že v této konkrétní populaci převažuje gen omlazení. Autoři výzkumu také zjistili, že pokud vpravili gen starším myším, dokázali zastavit stárnutí srdce. Pokud jej podali staré myši, která vykazovala podobné srdeční komplikace jako staří pacienti, gen omladil srdce o ekvivalent deseti let.

„Funkce srdce a cév se s věkem zhoršuje. Proces stárnutí orgánu je u každého individuální, ale kouření, alkohol nebo malá aktivita stárnutí podporují,“ vysvětluje vedoucí studie profesor Paolo Madeddu.

Ke zdravému srdci nepochybně přispívají geny, které jsme zdědili po rodičích. Některé geny mohou mutovat, ale ve většině případů jsou tyto mutace nevýznamné. V některých případech však mohou buď škodit, nebo pomáhat. Výsledky studie jsou výsledkem tříleté studie zaměřené na výzkum srdečních buněk.

Autoři zjistili, že stárnutí oslabuje funkci buněk, které podporují výstavbu nových cév. Tyto buňky se nazývají pericyty. Když však vědci přidali omlazovací gen, zjistili, že tyto buňky jsou mnohem výkonnější.

zdroj: University of Bristol, vosveteit.sk, Titulní obrázek: NoName_13