Tajná řeč fyzických příznaků nemocí: Proč vaše tělo vykazuje vysoký tlak, časté infekce močových cest nebo revmatoidní artritidu?

Je mnoho emocionálních, psychických a energetických bloků, které mohou přispět k problémům nebo onemocněním ve vašem těle. Onemocnění nebo porucha jsou posilované myšlenkami, pocity nebo energiemi a nadále degenerují vaše tělo na fyzické úrovni.

U několika následujících onemocnění vyjmenovala autorka knihy Tajná řeč těla (Psychické a energetické příčiny chorob a jejích léčba) Inna Segalová emoce, které – jak zjistila u svých klientů během intuitivní léčebné metody pomocí vizualizací – se často spojovaly s příslušným zdravotním stavem. Často už jen zjištění, které myšlenky, emoce a postoje přispívají k vašemu problému, může nastartovat proces léčení. To léčení, které můžete sami ovlivnit. Vybíráme pohled na pouhý zlomek onemocnění rozebraných v knize:

Hypertenze (vysoký krevní tlak)

Fotka od Getty Images

Ve vašem nitru to vře, máte pocit křivdy, toužíte po pomstě. Držíte v sobě nenávist, zuřivost a hněv. Pociťujete příliš velký psychický tlak, je na vás kladeno příliš mnoho požadavků. Chcete být oblíbený, snažíte se vyhovět druhým, abyste získal jejich pozornost a pochvalu. Přepínáte svoje síly za hranice svých možností.

Vysoký cholesterol

Cítíte se být zranitelný a potřebujete ochranu. Ukrýváte tajemství, neustále se cítíte být ohrožen a jste připraven bojovat. Jste stále ve střehu, v očekávání, že se stane něco zlého. Držíte v sobě bolest a mezení z minulosti, abyste se obrnil proti dalším ranám. Ve vašem životě chybí radost, zábava a smích. Nosíte v sobě příliš mnoho nervozity a jste snadno podrážditelný.

Impotence

Cítíte se nahněvaný, rozčilený, odmítaný. Nedůvěřujete své sexualitě a nejste s ní propojen. Cítíte se nejistý, nepodporovaný, ustrašený. Jste velmi kritický vůči sexu. Máte malou sebeúctu. Ublížil vám někdo, koho jste miloval. Máte strach z intimity. Cítíte se zranitelný, vinný, zahanbený, nehodný lásky, deprimovaný. Odpíráte si radost a potěšení. Máte nevyřešené záležitosti s matkou.

Infekce močových cest

Hledáte, koho byste obvinil, že je zodpovědný za vaše problémy nebo chyby. Cítíte se naštvaný, rozčilený, nahněvaný, zatrpknutý. Nosíte v sobě ohromné množství viny a strachu. Máte hluboce zakořeněné přesvědčení, že s vámi není něco v pořádku. Dovolíte druhým, aby s vámi manipulovali a ovládali vás. Nedokážete se prosadit a říci ne. Pociťujete sexuální tlak a hanbu.

Fotka od Gettyimages

Revmatoidní artritida

Sebeodmítání, kritika, strnulost, negativita, tvrdohlavost. Myslíte si, že vše musí být po vašem. Jste vážný, rigidní, chcete mít všechno pod kontrolou. Jste perfekcionista, nikdy se vám nezdá nic dost dobré. Vnitřní neflexibilnost, která způsobuje vám a vaším kloubům ztuhnutí, zánět a bolesti. Lpíte na bolesti, smutku, lítosti nebo vině z minulosti. Odmítáte se změnit.

Zdroj: Inna Segal: The Secret langure of Your Body (Tajná řeč vašeho těla, Psychické a energetické příčiny chorob a jejich léčba). Náhledová fotografie: Getty Images