Co dělat, když je partner závislý na gamblingu?

Hraní hazardních her může být při rozumném nastavení preventivních pravidel zábavou, jako je třeba sledování televize. I přesto však existuje možnost, že hazard takzvaně přeroste hráči přes hlavu, což se poté nutně spojuje i s dalšími negativními vlivy, včetně narušení partnerského vztahu. Závislost se projevuje velmi nenápadně a zpočátku si ani jeden z partnerů neuvědomuje, jak vážnému problému společně čelí.

Není rozdíl mezi učněm a žákem, všichni jsou si rovni aneb Jak politické vlivy ovlivňovaly školství za vlády KSČ

Právě škola je místo, kde mají politické režimy dostatek vhodného prostoru pro formování a výchovu mládeže v duchu svých zásad. A komunistická ideologie vstupovala do mnoha oblastí lidského života (kultura, hospodářství, zaměstnání, školství, atd.) v Československu po celou druhou polovinu 20. století, jež charakterizována vládou KSČ (1948 – 1989).

Prodavač známého obchodního řetězce vulgárně nadával ukrajinské matce s dítětem. Jak zareagoval jeho zaměstavatel?

Obchodní řetězec Tesco v Bratislavě musí vysvětlovat nepříjemnou situaci. Podle tvrzení jednoho ze zákazníků se měl totiž člen jejich personálu nevhodně vyjádřit na adresu zákaznice pocházející z Ukrajiny hned poté, co žena zaplatila a odešla. Udělat to měl před zraky dalších nakupujících.

Komunisté slibovali všechno všem, a proto roku 1946 zvítězili. Už tehdy lidé volali po „Sovětském Československu“ aneb Věříte předvolebním kampaním?

V roce 2006 uspořádal Občanský institut v Emauzském klášteře v Praze konferenci s názvem „Vyrovnání s komunismem a hodnoty v české politice“. Konference dospěla ke třem hlavním závěrům, které tehdy pro web Fragmenty shrnula Ivana Haslingerová. A my si pro porovnání s dnešní předvolební situací a „osvěžení“ paměti vypůjčíme nejhlavnější teze.