Covid změnil povahu lidí. Podle studie je to nejvíce patrné u mladých lidí uvádí studie

Výzkum více než 7100 Američanů, kteří se podrobili standardním osobnostním testům před pandemií a v různých fázích pandemie, ukázal, že pandemie u mnoha z nich prudce změnila osobnostní rysy. Ty se jinak v průběhu života mění jen velmi málo.

Jak se změnila osobnost mladých dospělých během pandemie ve srovnání s tím, jaká byla před pandemií:

Jsou stále náladovější;
jsou náchylnější ke stresu;
jsou méně ochotni spolupracovat s ostatními lidmi a důvěřovat jim;
jsou o něco méně zodpovědní a méně zdrženliví.

V první fázi pandemie až do prosince 2020 zatím nedošlo k výrazným změnám nálad, a dokonce mají lidé mírně sníženou úroveň neuroticismu, tedy emoční lability.

V letech 2021 a 2022 však již došlo k „poklesu extroverze, otevřenosti, příjemnosti a svědomitosti“ ve srovnání s obdobím před pandemií. Rozsah změn mezi jednotlivými roky odpovídal tomu, jak se běžně mění charakter člověka v průběhu deseti let.

Změny temperamentu byly zaznamenány zejména u mladých lidí, u starších vůbec ne.

„Ačkoli pandemie byla stresující pro všechny, pro mladé lidi narušila běžné události, školu, přechod ze školy do práce, sociální kontakty a začínající vztahy,“ uvedla profesorka Angelina Sutinová z Florida State University College of Medicine, která výzkum vedla.

zdroj: The Guardian, Titulní obrázek: Pixabay.com/acof0714