Jak a z jakého jazyka vlastně vzniklo slovo HALÓ?

Všestrannému maďarskému vynálezci Tivadaru Puskásovi vděčíme nejen za telefonní ústřednu. Od jeho narození uplynulo právě 17. září neuvěřitelných 177 let.

Tivadar Puskás se narodil 17. září 1844 v Pešti v Uhersku (dnes Budapešť – Maďarsko). Mladého muže, vystudovaného právníka a technika, hnala neklidná povaha celým světem. Z rodné Pešti se dostal do Velké Británie, kde pracoval v železniční konstrukční společnosti. V roce 1873 u příležitosti Světové výstavy ve Vídni (dnes Rakousko) založil cestovní agenturu, pouze čtvrtou na světě a první ve střední Evropě, která zajišťovala zájemcům o výstavu dopravu, program a ubytování. Pak odcestoval na zkušenou do Ameriky.

Maďarský vynálezce Tivadar Puskás. Fotka od facebook/acs

Spolupráce s génii v Americe

Po prvotním nadšení pro těžbu zlata se dostal k Bellovu telefonickému přístroji. Vycítil možnosti tohoto objevu a začal spolupracovat s dalším americkým vynálezcem – Thomasem Edisonem. Podle Edisona byl Puskás prvním člověkem, který začal uvažovat o telefonní ústředně a nápad dotáhl do konce. Prostřednictvím ústředny mohlo telefonovat více lidí najednou. Při jejím zkoušení zaznělo poprvé slovo „haló“, které Puskás řekl jednomu pomocníkovi. „Hallem“ znamená v maďarštině „slyším vás“. Vynálezem ústředny přispěl Puskás k rozkvětu telefonování. První (manuální) telefonní ústřednu v USA mělo k dispozici město Boston v roce 1877.

Experimentální místnost první telefonní ústředny. Fotka od wikipedia.org/http://www.postamuzeum.hu/hu/targyak/2388/a-telefonhirmondo-kiserleti-terme

V Evropě pokračoval

Zde však jeho tvořivost neskončila. Po návratu do Evropy v roce 1879 jako obchodní zástupce pracoval i s bratrem Ferencem čtyři roky pro Edisona. Ve Francii v Paříži bratři založili telefonní ústřednu ještě v roce 1879. Vylepšenou ústřednu získala v roce 1887 Budapešť (město vzniklo spojením míst Óbuda, Buda a Pešť v roce 1873).

Vynálezy v rodné Budapešti

V rodném městě uvedl Puskás do života svůj další vynález – předchůdce rozhlasu – telefonické zprávy. Prostřednictvím nové ústředny, která umožňovala kvalitní přenos mluveného slova i hudby, si mohli účastníci telefonní sítě (údajně jich bylo až půl milionu) poslechnout vysílání po telefonu. Vysílání mělo svůj program zveřejněný v denním tisku. Sestávalo z parlamentních, sportovních, burzovních, tržních a lokálních zpráv a přenosů z divadla nebo opery.

Telefonické vysílání, které mohli abonenti využívat až do první světové války, ohlásilo i předčasné úmrtí Tivadara Puskáse, který zemřel v Budapešti 6. března 1893 na srdeční infarkt ve věku pouhých 48 let.

Zdroj: https://dailynewshungary.com. Náhledová fotografie: GettyImages