Jak se zachovat, jste-li přepadeni: Dodržujte tyto zásady a doporučení od nejpovolanějších

Je dobré si občas představit, jak se zachováme a jak budeme reagovat na nečekaný a překvapivý útok. Umíte se bránit? Poddali byste se situaci? Čekali na možnost úniku útočníkovi? Podívejme se na rady přímo od Policie České republiky.

Každá situace, kdy útočník přepadne svoji oběť, je neopakovatelná. Výjimečnost situace spočívá v neopakovatelnosti času, místa, konkrétního pachatele a konkrétní oběti. Následující rady proto nejsou univerzální, ale mohou se stát východiskem právě pro Vaše jednání.

Útočník je vždy napřed

Je nutné si uvědomit, že útočník má vždy náskok a ví, jak ON bude reagovat. Je pánem situace, místa i časového nastavení. Často se jedná o vteřinové okamžiky. Útočník může zaútočit různými způsoby, a proto není od věci znát alespoň základní hmaty a chvaty při případném útoku. Nejčastějšími jsou útoky zezadu, rdoušení, objetí, úchop za prsa, případné ohrožování nožem apod.

Moment překvapení

Naopak napadená – napadený mají zase velkou šanci získat čas překvapivými reakcemi, které by útočník nepředpokládal. Při obraně by se neměl napadený bát toho, že pachateli „ublíží“. Bránit se může tím, že použije různé předměty denní potřeby, jako jsou například: sprej, klíče, deštník, hřeben aj. Oběť může použít k obraně i palce do očí pachatele, kop do rozkroku apod., případně se naopak přimknout na pachatele a naznačit spolupráci, případný souhlas. Pak ale rychle využít překvapení útočníka. Nečekané reakce mohou být i „úsměvné“, místo očekávaného volání o pomoc může využít účinného zvolání: „Hoří“, „Hurá“ apod., kterým pachatele určitě překvapí.

Zásady a doporučení

• Pokud je čas a příležitost a máte na „to“, vystupte z anonymity a mluvte s útočníkem.
• Nikdy útočníkovi nevyhrožujte, že jeho jednání oznámíte na policii.
• Pokud se rozhodnete pro fyzickou obranu, jednejte rozhodně a razantně, aby útočník upustil od svého jednání, a vy jste mohli utéct z místa.
• K obraně můžete použít různé předměty (deštník, klíče, sprej a jiné možné předměty).

Po napadení

Pokud se již stanete obětí násilí, postupujte takto:
• Pokud se jedná o závažnou situaci, neprodleně informujte Policii ČR na lince 158.
• Dostavte na nejbližší policejní služebnu a podejte oznámení osobně. Oznámení můžete podat také telefonicky nebo písemně.
• Vyhledejte lékařské ošetření.
• Pokud se budete chtít převléct, umýt – počkejte s tím až do doby, než vás policista vyslechne, případně lékař prohlédne.
• Vyčkejte pokynů policisty či lékaře, aby nedošlo ke zničení důkazů.

• Snažte se zpětně vybavit celou situaci, zachovejte klid a poskytněte tyto informace:
– vaše jméno a telefonní číslo
– vaši přesnou adresu
– popište událost

Popis pachatele

Zkuste si vybavit popis pachatele a co nejvíce důležitých údajů o pachateli:                                                                                      

-pohlaví, barva pleti, věk, výška,
-tvar obličeje, brada, nos, ústa,
-účes, barva vlasů, očí, obočí,
-fyzické zvláštnosti –  tetování, jizvy, pihy, brýle,
-typ chůze, typ postavy,
-oblečení, způsob řeči, výslovnost.

Naučte se čísla

Pamatujte si důležitá telefonní čísla! Pro Českou republiku jsou pro tísňová volání vyhrazena tato:
112      jednotné evropské číslo tísňového volání,
150      Hasičský záchranný sbor ČR,
155      Zdravotnická záchranná služba,
158      Policie ČR,
156      Obecní (městská) policie.

Popis situace

Struktura volání:
• Přesná adresa: město, ulice, číslo popisné.
• Co se na místě děje, informace o poškozeném-oběti.
• Informace o volajícím.
• Asistovaná první pomoc. Instrukce pro volajícího, co dělat do příjezdu složky IZS.

Uvědomte si, že se nemáte za co stydět. Se svým problémem se svěřte svým blízkým, osobě, které důvěřujete. Můžete se obrátit na linku bezpečí a k dispozici je Vám také linka BKB – Bílý kruh bezpečí apod.

Zdroj: www.policie.cz. Náhledová fotografie: GettyImages