Největší nezodpovězené otázky v Bibli

Bible zůstává nejprodávanější knihou všech dob, ale dodnes se v ní učenci a teologové přou o řadu nesrovnalostí. Mnohé části Bible byly skutečně vědecky potvrzeny jako pravdivé. Co se týče jiných, no, ne tak docela. Ve skutečnosti zůstávají některé části Bible naprostou záhadou.

Existují dva příběhy o stvoření

V Genesis 1 Bůh stvořil muže a ženu současně. Hned v následující kapitole, Genesis 2, však Bůh stvořil ženu z mužova žebra.

Nejen to, ale i sám Bůh má podle popisu dvě různá jména: V prvním popisu má Elohim, ve druhém JHVH.

Odhlédneme-li od metaforického výkladu, existují skutečně dvě různé verze příběhu o stvoření. Jistě, mohlo se jednat o redakční chyby při sestavování Bible, ale přesto, kterému příběhu máme věřit a proč?

V Genesis 6:2 se píše: „Synové Boží viděli, že lidské dcery jsou krásné, a vzali si kteroukoli z nich, kterou si vybrali.“ Kdo tedy nakonec byli tito „synové Boží“?

Poloha rajské zahrady

Původní domov Adama a Evy, odkud byli Bohem vyhnáni, zůstává jedním z tajemných míst v Bibli. Je pravda, že celý příběh lze vykládat jako metaforu, ale co když jej budeme vykládat doslovně? Kde by se nakonec rajská zahrada nacházela? Několik náznaků můžeme najít v Genesis 2.

V Genesis 2,10 se píše: „Z Edenu vytékala řeka, aby zavlažovala zahradu, a tam se rozdělila a stala se čtyřmi řekami“ (konkrétní znění závisí na překladu Bible). A pak jsou zmíněna jejich jména: Pišon, Gihon, Hiddekel (Tigris) a Fírat (Eufrat).

Tento náznak vedl ke spekulacím, že rajská zahrada se nacházela buď v Mezopotámii (dnešní Irák a Kuvajt), nebo v dnešním Turecku či Arménii. Přestože konkrétní místo se dosud nepodařilo zjistit.

Kdo byli „synové Boží“?

Existují různé výklady toho, kdo byli „synové Boží“. Některé teorie poukazují na padlé anděly, jiné tvrdí, že to mohli být potomci Seta (jednoho z dětí Adama a Evy). Bible nám však s jistotou neříká, kdo to byli.

Archa úmluvy, která je zmiňována ve Starém i Novém zákoně, obsahuje desky s Desaterem. Co se však stalo s tak důležitým kusem biblické historie?

Existuje teorie, že archa skončila v Etiopii a dnes se nachází v Aksumu, kde ji střeží mnich. Jiné teorie poukazují na to, že archa je ukryta někde pod Jeruzalémem. Dodnes ji však nikdo nenašel.

zdroj: Starsinsider.com, Titulní obrázek: Pixabay.com/jclk8888