Vědci zjistili, kdy je nejlepší přestat kouřit: Pokud to uděláte v tomto věku, přinese to obrovské výhody

Zřejmě je to 35. rok života, píše Live Science. Výzkum zjistil, že ti, kteří přestali kouřit v pozdějším věku, dosáhli významných výhod, ale jejich úmrtnost byla vyšší než u těch, kteří přestali kouřit před 35. rokem života. Například u bývalých kuřáků, kteří přestali kouřit ve věku 35 až 44 let, byla zaznamenána o 21 % vyšší míra úmrtí z jakékoli příčiny než u nekuřáků. U těch, kteří přestali kouřit ve věku 45 až 54 let, byla úmrtnost o 47 % vyšší než u nekuřáků.

„U mužů a žen z různých rasových a etnických skupin bylo současné kouření spojeno s nejméně dvojnásobnou mírou úmrtnosti ze všech příčin ve srovnání s nekuřáky,“ napsali autoři studie v článku zveřejněném v časopise JAMA Network Open. Jedná se o třetí rozsáhlou studii, která naznačuje, že věk 35 let je optimálním věkem pro zanechání kouření.

Výzkum analyzoval údaje z dotazníkového šetření National Health Interview Survey, které se používá ke sledování zdravotního stavu obyvatel USA, a z databáze National Death Index, která obsahuje záznamy o úmrtích v zemi. Analýza zahrnovala údaje od více než 550 000 dospělých, kteří vyplnili dotazníky v období od ledna 1997 do prosince 2018 a byli ve věku 25 až 84 let. Byli mezi nimi současní kuřáci, bývalí kuřáci i nekuřáci. Podle Národního indexu úmrtí zemřelo do konce roku 2019 téměř 75 000 těchto osob. Ve srovnání s těmi, kteří nikdy nekouřili, měli současní kuřáci celkově výrazně vyšší úmrtnost ze všech příčin a také vyšší úmrtnost na rakovinu, srdeční a plicní onemocnění.

zdroj: Jamal Network, Live Science, Titulní obrázek: Pixabay.com/KVNSBL