Někdo mě pronásleduje a rodina se proti mně spikla. Trpíte podobnými stavy? Možná máte poruchu ze stresu

Nemoc začala tak, že se mi objevily pocity, jako by se všechno dělo záměrně – nic se nedělo nahodile. Jako by mě někdo sledoval a záměrně zmanipuloval věci v mém bytě: vyměnil knížky, tak aby nedávaly smysl, napojil se na můj počítač, aby s ním mohl manipulovat.

Měl jsem pocit, že jsou na mě všichni domluveni tak, aby mě dohnali na policii k nějakému přiznání, abych se dostal za mříže, popisuje anonymně svoje psychické obtíže pacient pro webové stránky bohnické psychiatrické léčebny Bohnice bez hranic.

Nevěřil jsem ani své přítelkyni, myslel jsem si, že je součástí celého spiknutí proti mně. Voda chutnala hnusně: „museli ji vyměnit, aby mě omámili“ myslel jsem si. Když mě přítelkyně vedla na vyšetření, měl jsem pocit, že se na mě všichni dívají, že o mě „ví“, že jsem nemocný a že si na mě musejí dát pozor.

Jídlo, které jsem si nakoupil ve městě, bylo „moc“ slané, to abych musel pít víc té omamující vody, kterou mi nutila moje přítelkyně, myslel jsem si. Celkově jsem měl tedy pocit, že všechno, co se donedávna stalo, bylo nastraženo proti mně, aby mě to usvědčilo z nějaké mé necitelnosti či nepravosti.

Stav se rozvinul docela rychle, asi během 2 týdnů. Pak jsem se šel léčit. Souvislost se stresem jsem si zpočátku neuvědomoval. Teprve během pohovorů jsem si vzpomněl, že toho na mě bylo asi docela hodně. Pomáhal jsem příbuznému, který se se mnou pak přestal z ničeho nic bavit. Bylo mi to hodně líto. Do toho jsem měl plno zkoušek ve škole, uvědomil jsem si také nepříjemné zkušenosti a zážitky z rodiny a asi toto vše dohromady vyústilo v to, že jsem začal přemýšlet o spiknutí, které je proti mně.

Uvědomuji si až teď zpětně, co se mi dělo. V tu chvíli jsem byl o věcech přesvědčen. Měl jsem chvílemi strach, úzkost, špatnou náladu, cítil jsem se nepochopen, stav kolísal. Až nyní s odstupem vidím, že jsem realitu vnímal zkresleně. Po nasazení léků se můj stav přibližně během 14 dnů upravil tak, že prožívání odeznělo a pochopil jsem, že to vše byly jen domněnky.

Fotka od cottonbro studio z Pexels

Akutní a přechodná psychotická porucha: Popis nemoci

Tato porucha je charakterizována akutním začátkem, kterému často předchází stresová zátěž, která může být dlouhodobá, ale i nově vzniklá, je popsána nemoc na portálu Bohnice bez hranic. Jsou však i případy, kdy se porucha objeví bez stresového spouštěče. Nemoc má obvykle náhlý začátek. Mohou být přítomny halucinace a bludy, ale daný jedinec v tomto případě netrpí schizofrenií. Zároveň také příznaky rychle odeznívají bez dalšího opakování. Akutní začátek zde znamená rychlý rozvoj příznaků, většinou během 48 hodin, nejdéle však do dvou týdnů od prvotních projevů.

V charakteristickém obraze je typická měnivost projevů – během několika dnů či hodin se mění emotivita od známek hluboké deprese, úzkosti, podrážděnosti až do extatických stavů blaženosti a štěstí.

V myšlení se objevují prchavé bludné nápady, někdy i krátké kvalitativní změny vědomí, může být přítomna nesoustředěnost až zmatenost či nesprávné rozpoznávání osob nebo míst. V klinickém obraze mohou být dále přítomny halucinace například sluchové – hlasy, typická je paranoidní symptom atika s bludy pronásledovanosti, ovlivňování myšlení a řada dalších typických schizofrenních příznaků, které jsou přítomny, ale mohou po chvíli mizet.

Je důležité odlišit stav od takzvaného deliria, intoxikace, poruch nálady ve smyslu deprese nebo mánie či organický podklad zmatenosti, uzavírá charakteristiku psychické nemoci portál Bohnicebezhranic.cz.

Zdroj: bohnicebezhranic.cz. Náhledová fotografie: Ayo Ogunseinde z Unsplash