Státní instituce doporučuje vytvořit si pohotovostní složku: Tyto dokumenty byste měli mít vždy po ruce

V případě nouze by měly být důležité dokumenty po ruce. Německý spolkový úřad pro civilní ochranu a pomoc při katastrofách odhaluje, které dokumenty to přesně jsou. Nejde jenom o výzvu pro občany Německa, můžeme se z ní poučit i my Češi.

S ohledem na hrozby ohledně války na Ukrajině mnoho lidí reaguje s obavami, když slyší tipy pro případ nouze.  Spolkový úřad pro civilní ochranu a pomoc při katastrofách (BBK) v Německu však říká jasně: Přípravy na složité situace nejsou vázány na aktuální události, ale vždy se ukáží jako cenné, když je třeba rychle opustit domov.

Nouzová složka s dokumenty: V těchto případech je to relevantní

Takové evakuace jsou myslitelné například v případě požáru v bytě, v případě záplav nebo v případě poškození vichřicí, která představuje riziko zřícení domu. Nález bomby z druhé světové války, jak se nedávno stalo v Mnichově, vyžadoval naléhavou evakuaci potenciálně zasažených bytů. Ve všech těchto situacích existuje riziko ztráty důležitých dokumentů. Proto bychom měli mít vytvořenou složku s dokumenty, která nás chrání před nepříjemnostmi v případě zničení originálních dokumentů.

Složka dokumentů pro případ nouze: Proto je tak důležitá

Každý, koho postihne rána osudu výše popsaným způsobem, musí být schopen jednat. To však často vyžaduje řadu dokumentů a papírů. Jejich obnova je nejen časově náročná a nákladná, ale především ne vždy možná. Pokud například vypršela doba uchovávání v poskytující instituci, papírové dokumenty již nelze získat. Nejdůležitější dokumenty byste proto měli mít připravené v nouzové složce.

Uchovávání všech informací je dalším důležitým bodem. Platí následující: Udržujte nouzovou složku n co nejbezpečnějším místě. Pokud máte bankovní trezor, má smysl přemýšlet o uložení důležitých dokumentů do něj.

Někdy stačí obyčejná kopie dokumentu, jindy musí být notářsky ověřená. Fotka od Image by bublikhaus z Freepik

Nouzová složka: Tyto dokumenty tam musí být

Je třeba rozlišovat mezi dokumenty, které byste měli shromažďovat v nouzové složce: Zatímco u některých papírů stačí pouhá kopie na domácí tiskárně, u ostatních dokumentů byste si měli uschovat originál nebo ověřenou kopii. Ty prokazují, že obsah kopie odpovídá původnímu dokumentu. 

Kontrolní seznam: Tyto dokumenty patří do nouzové složky

Originály dokladů o osobním stavu: 

Mezi tyto doklady patří rodný a úmrtní list a všechny doklady z knihy manželství. V Německu je často lze nalézt v tzv. rodinném registru (rodinné knize).

Alespoň jedna ověřená kopie:

– Závěti

– Plné moci (příkladem jsou penzijní, bankovní a soukromé plné moci)

– Pojistky

– Cenné papíry (příkladem cenných papírů jsou akcie, dluhopisy, hypoteční a pozemkové zástavní listy, jakož i vkladní knížky a směnky)

– Rozhodnutí o důchodu, penzi, příjmu a dani z příjmu

– Osvědčení o školení a dalším vzdělávání (také reference a osvědčení)

– Důležité smlouvy a dohody (smlouvy o účtu, nájemní smlouvy, kupní a leasingové smlouvy, pracovní smlouvy a změny původních smluv)

Stačí jednoduchá kopie:

– Občanský průkaz a pas

– Řidičský průkaz a doklady k vozidlu

– Očkovací průkaz

Dále státní úřad doporučuje vložit prostou kopii změnových oznámení o přijatých dávkách, potvrzení o platbě pojistného, ​​doklad o registraci z úřadu práce, oznámení z úřadu práce a členské či příspěvkové knížky od spolků, klubů či jiných organizací. Každý, kdo předložil faktury, které jsou ještě neuhrazené, je může zařadit do pohotovostní složky.

Obecně byste měli zvážit uložení všech dokumentů a přístupových mechanismů, které jsou obtížně přístupné. Stavební povolení, soudní dokumenty, důležité klíče a seznam hesel se mohou také hodit, ale jen pokud pohotovostní složka uložena na bezpečném místě.

Zdroj: merkur.de. Náhledová fotografe: Image by katemangostar z Freepik