V Paříži katolická církev provozovala 3 000 nevěstinců a 40 000 prostitutek


„Člověk nemůže přejít Avignonský most, aniž by potkal dva mnichy, dva osly a dvě děvky,“ toto slavné středověké pořekadlo svědčí o vitalitě „nejstaršího povolání na světě“ ve městě papežů. Ale mnoho dalších měst ve Francii se může pochlubit takovou pověstí. 

Je sice jisté, že církev a stát provozovaly nevěstince a registrovaly prostitutky, ale neexistuje žádný důkaz, že by spravovaly všechny z 3 000 pařížských nevěstinců v 15. století nebo 40 000 pařížských prostitutek v 18. století, z nichž většina „pracovala“ tajně, popisuje Frédéric Mariez, autor francouzského webu Le Mouvement Matricient.

Ve středověku církev provozovala nevěstince a registrovala prostitutky, ale nekontrolovala všechny pařížské nevěstince. Prováděla také přísná pravidla pro regulaci sexuality a zachování legitimních potomků monarchie. Navzdory jejím zákonům a zákazům se prostituce rozšířila po celé Francii i díky podpoře ze strany šlechty a řeholníků. V Paříži katolická církev provozovala 3 000 nevěstinců a 40 000 prostitutek: svobodné matky, znásilněné panny, vdovy nebo zavržené

Zdroj: twitter.com

Církev kontroluje sexualitu, aby zaručila legitimní dědice

Středověk trval téměř tisíc let, od roku 476 (pád Říma) do roku 1453 (konec stoleté války). Vzhledem k roli církve v prostituci je užitečné označit její počátek ve Francii křesťanskou konverzí (496) franského krále Clovise. Tento křest znamenal počátek spojení mezi duchovenstvem a franskou monarchií: od té doby vládl panovník ve jménu Boha a na trůn mohli nastoupit pouze jeho legitimní potomci (synové počatí v manželství).

Legitimita byla založena na katolické víře a posvátných svazcích manželství (jediná záruka uznání otcovství). Je třeba poznamenat, že ve Vatikánu je věk pro vstup do manželství pro dívky dodnes 14 let, zatímco do začátku 20. století to bylo 12 let. Katolické duchovenstvo na základě božské autority převzalo sociální poslání regulovat sexualitu (panenství a čistotu). Tyto předpisy byly podbarveny jednak zvrácenou sexuální rolí, která byla ženám přisouzena v souvislosti s biblickým pádem člověka (Evino jablko), jednak tím, že jejich uplatňování se muselo potýkat s prostopášnostmi a nepředvídatelnými událostmi doby (otcovství již nebylo zaručeno). Netřeba dodávat, že prostituce je oficiálně zakázána.

Křížová výprava proti sexu

V průběhu tohoto tisíciletí požadovaly církevní sněmy předmanželskou cudnost, odsuzovaly sexuální rozkoš a zakazovaly polohy, které neslouží výhradně k rozmnožování. Navzdory mnoha zákazům a požadavkům církve se však všechny nedovolené sexuální akty praktikovaly, a to zdaleka ne vždy tajně. Tak tomu bylo i v případě prostituce, která byla církví velmi odsuzována, ale přesto byla rozšířena po celé Francii, a to i díky dobrým službám řeholníků a řeholnic a za oddané podpory šlechty, popisuje Frédéric Mariez na webu Le Mouvement Matricient.

Zdroje: matricien.wordpress.com, cs.wikipedia.org. Náhledová fotografie: Joachim Beuckelaer – Borthel – Walters 371784.jpg / Public domain / WIkimedia Commons