Velký nález v Egyptě na dně Středozemního moře

Potopená města jsou součástí mnoha kultur a mýty mnoha národů jsou protkány jejich příběhy. Stačí si vzpomenout na Atlantidu, která byla bájným místem i u starých Řeků, a legendy říkají, že říši Atlantidu ve skutečnosti tvořilo sedm velkých měst.

Nejblíže Atlantidě a úžasně bohaté sbírce artefaktů, o níž vyprávějí starověké mýty, včetně Platónova, je středomořské město, které bylo potopeno pod vodou a nedávno objeveno.

U egyptského pobřeží leží Thonis, bývalé město Heraklion. V dobách před velkými výboji Alexandra Velikého bylo největším přístavem ve Středomoří, a tedy i jedním z jeho nejslavnějších měst. V posledních letech byly na toto místo vedeny četné expedice, které zde objevily takové běžné nálezy, jako je ovoce staré více než dva tisíce let.

Potopení Heraklionu bylo způsobeno přírodními katastrofami a následným zvýšením hladiny moře před tisíci lety a starověké město hluboko pod mořem zůstalo velmi dlouho nedotčeno. Kromě drobných předmětů denní potřeby byly v tomto gigantickém městě nalezeny i úžasné věci, včetně obrovských staveb a soch.

zdroj: BBC News, Smechlapi.sk, Titulní obrázek: lucatelles/Pixabay.com