Čarodějnický svátek nebo očistec?

Na Nový rok to bylo o slepičí krok, na Tři krále o skok dál a na Hromnice o den víc. Co je to vlastně za svátek, tenhle Hromnice? Začátek února je téměř uprostřed zimy. Tehdy se má medvěd otočit. Tma a dlouhé zimní večery konečně začaly ustupovat světlu. V tento den se magická síla zimy setkává s magickou silou jara. Podle lidového vyprávění nebylo teplé počasí v tento svátek žádoucí, protože signalizovalo dlouhou zimu, neúrodu a chudobu. Naopak, zima na Hromnice znamenala brzký příchod jara.

Křesťané považují tento den za očistný a právě pálení posvátných svící má člověka očistit od hříchů. Dnešní podoba svátku se liší od té, kterou znaly naše babičky. V minulosti byl svátek Trubačů nejen náboženskou záležitostí, ale vázaly se k němu i mnohé pohanské zvyky spojené s předpovídáním počasí a zajišťováním dobré úrody. Pozornost lidí se soustředila především na pěstování konopí a lnu. Vařením co nejdelších špízů si hospodyně zajistily, že i konopí bude dlouhé. Dlouhou tradici mělo na Hromnice také sáňkování a klouzání na ledě. Čím delší trasu hospodyně nebo chlapci a děvčata ušli, tím delší musel být len a konopí. Debata o historii tohoto svátku je spojena také s ukázkami různých rituálů.

A bylo to lehké!

Kořeny tohoto svátku sahají až do 5. století po Kristu. Světlo svíce představuje Krista jako světlo světa. Svíčka, jejíž vosk se při hoření střídavě spotřebovává, je obětí. Ještě v nedávné době lidé pečlivě odkládali hromové svíce, aby je zapálili v době bouřky. Modlili se u nich, aby blesk nezasáhl jejich dům a nezničil jejich obydlí, hospodářství nebo úrodu. Hromové svíce zapaloval i umírající, aby se mu lépe odcházelo z tohoto světa. Průvod se svíčkami kolem kostela a svátek Trubačů zavedl papež Gelasius v roce 494 n. l., aby nahradil průvod se svíčkami, který byl součástí pohanského svátku Lupercalia konaného od poloviny ledna do začátku února. Během oslav se obvykle rituálně obětovala zvířata na počest boha Pluta a bohyně Juno. Ženy nesměly o svatojánské noci šít, protože hroty jehel by přitahovaly blesky a dům by mohl vyhořet. Nesměli například kácet stromy, mýt se na potoce nebo šít, protože všechny tyto věci podle víry v magii podobenství přivolávaly na své vykonavatele sílu hromu. V tento den bylo zakázáno nadávat, tančit nebo hlučně žertovat, protože kdo tento zákaz porušil, zemřel prý bez světla.

Říká se, že pokud si po konci ledna utrhnete byť jen jednu sněhovou vločku, budete šťastní po celý rok. S hrstkou sněženek natrhaných ráno můžete vytvořit kouzlo. Stačí ji uvázat na červený provázek, hodit do tekoucí vody nebo potoka a se zavřenými víčky zašeptat jméno milované osoby. Původně se jednalo o tajný svátek žen, protože muži byli z rituálu vyloučeni. Ženy byly odvedeny do posvátného háje, aby vzdaly hold bohyni. Kouzelný tanec v kruhu a přednes magických řečí měly zdůraznit zejména ženskost.

Slované zasvětili měsíc únor bohu Perunovi, vládci oblohy, který se na zemi projevuje hromy, blesky a deštěm. Na podzim Perun uzamkne bránu světa bohů, Irii, a v únoru pošle na zem kouzelný nápoj živé vody v podobě jarního deště, čímž ji otevře. V předkřesťanských dobách vládla Brigit, bohyně keltské mytologie, slunci a ohni. Součástí této slavnosti bylo zapalování ochranných ohňů, které mohla zapálit pouze mladá dívka symbolizující bohyni Brigitu. V roce 453 se keltská bohyně stala svatou Brigitou. Pohanské zvyky uctívání ohně a zapalování očistných ohňů byly přeneseny do křesťanského svátku. Ale ani tisíciletí nevymazala její podstatu – očistit duši.

Zábava nebo obřad

Obřady našich slovanských předků často vrcholily oslavou nebo zábavou, ale na druhou stranu byly obřadní dny často spojeny se zákazy různých prací nebo činností. Není divu, že si lidé v té době mnoho věcí a událostí nedokázali vysvětlit. Proto přisuzovali různá neštěstí počasí a dávali je do souvislosti s činnostmi, které se v té době prováděly. Byli nejen velmi pověrčiví, ale také úzce spjatí s přírodou a za vše vděčili jí a božstvu, ke kterému se utíkali. V neposlední řadě se Hromnice staly také dnem, kdy byli chlapci přijímáni za svobodna, a celkově dnem vhodným pro změnu společenského postavení.

zdroj: Redakce, vira.cz, Titulní obrázek: Pixabay.com/Myriams-Fotos