Děsivé procento mladých považuje Stalina za hrdinu aneb Co by měli mileniálové vědět o Sovětském svazu (1)

Poté, co se ruští komunisté chopili moci, odstranili kulaky a kolektivizovali farmy. Zemědělská produktivita se propadla. Když miliony hladověly a někteří se uchýlili ke kanibalismu, Stalin zakázal používat slova hladomor, hlad nebo hladovění.

Obdiv mladých lidí ke komunistickým vůdcům oproti loňskému roku mírně poklesl, vyplývá z výroční zprávy o postojích USA k socialismu, kterou zveřejnila Nadace Victims of Communism Memorial Foundation v roce 2017. Jaký by byl asi výsledek letos, za války na Ukrajině rozpoutané Ruskem?

Pokles obdivu ještě před válkou na Ukrajině

Největší pokles popularity tehdy zaznamenal Josif Stalin, a to z 12 % mileniálů, kteří o něm uvádějí příznivý dojem, na 6 %. Děsivých 23 procent Američanů ve věku 21 až 29 let si však myslí, že Stalin byl „hrdina“. Také 32 procent mileniálů má příznivý názor na Karla Marxe, což je mírný pokles oproti 34 procentům v předcházejícím roce, napsal v prosinci roku 2017 server Human Progress.

Tento pokles popularity je potěšující, ale jen nepatrný. Je pravděpodobné, že máte přátele, kteří si stále idealizují socialismus, komunismus a muže, kteří tyto ideologie prosazovali železnou rukou. Pravděpodobně si však neuvědomují, jak strašná je pravda o těchto utopických vizích lepšího světa. Pojďme si v rychlosti projít některé dějiny, které by měli vzít v úvahu.

Marx a třídní nepřátelství. I dnes?

Když Marx seděl v čítárně Britského muzea, teoretizoval, že společnost je bojem mezi námezdními dělníky a vlastníky výrobních prostředků a že ti druzí jsou „třídní nepřátelé“. Obával se, že majitelé továren vykořisťují tovární dělníky, majitelé farem vykořisťují nádeníky atd. Mnozí dnešní univerzitní studenti sdílejí jeho strach z vykořisťování, brojí proti „jednomu procentu“ a „privilegovaným“ a touží po beztřídní společnosti.

Poté, co se ruští komunisté chopili moci, odstranili kulaky a kolektivizovali farmy. Zemědělská produktivita se propadla. Když miliony hladověly a někteří se uchýlili ke kanibalismu, Stalin zakázal používat slova hladomor, hlad nebo hladovění. Zdroj: Twitter.com

„Zajímalo by mě, co by si Karel Marx myslel o [továrních dělnících, které jsem potkala],“ řekla Leslie T. Changová ve své přednášce na TEDu The Voices of China’s Workers a v této souvislosti se rozpovídala o své práci: „Jistě, podmínky v továrně jsou opravdu tvrdé a není to nic, co bychom vy nebo já chtěli dělat, ale z jejich pohledu je to, odkud přicházejí, ještě mnohem horší.“

Čangová pro Human Progress poznamenává, že od ekonomické liberalizace Číny umožnila práce v továrnách stovkám milionů čínských dělníků vymanit se z chudoby na venkově a stát se střední třídou a že většina továrních dělníků pokračuje v zakládání vlastních malých podniků. V továrnách pracují dobrovolně, protože alternativou je drásající chudoba na venkově.

Marx nenáviděl továrny

Marx a jeho následovníci si bohužel neuvědomili, že industrializace poháněná kapitalismem finálně vytváří všeobecnou prosperitu, a nakonec ublížili právě těm dělníkům, kterým chtěli pomoci. Částečně díky továrnám, které Marx nenáviděl, byl průměrný příjem ve Spojeném království v době jeho smrti třikrát vyšší než v době, kdy se narodil, napsal Human Progress.

Mít se dobře bylo podezřelé

Poté, co se v Rusku před sto lety chopili moci komunisté, bylo třeba ve jménu rovnosti identifikovat a potrestat každého, kdo se měl příliš dobře. Podezřelí byli ti, kteří měli specializované znalosti, například inženýři, nebo ti, kteří měli „nepracovní příjmy“.

Na ruském venkově byl každý zemědělec, který vyprodukoval dostatek potravin, aby je mohl prodat jako přebytek, na rozdíl od zemědělce, který vyprodukoval jen tolik, kolik stačilo pro jeho rodinu, označen za „kulaka“ – třídního nepřítele, který se podílel na údajném zločinu obohacování se prostřednictvím obchodu. Za „kulaka“ byl označen také každý zemědělec, který si najímal pomocníky, vlastnil zařízení na dojení nebo jiné stroje nebo pronajímal zemědělskou techniku. Chudší sousedé kulaků byli vybízeni k tomu, aby jim sebrali domy i majetek.

Nevtipný „vtip“

Když oddaný komunista utěšoval svou ženu, kterou trápilo, že rodina její známé Marusji byla uvězněna jako kulaci, řekl následující:

„Vidíš, v bílých rukavičkách se revoluce dělat nedá. Vyhlazení kulaků je krvavý a obtížný proces, ale musí se udělat. Marusjina tragédie není tak jednoduchá, jak se vám zdá. Za co byl její manžel poslán do táborů? Je těžké uvěřit, že se vůbec ničím neprovinil. Do táborů se člověk nedostane jen tak pro nic za nic.“

Výše citovaný muž byl nakonec zatčen a zastřelen. Žádné konkrétní obvinění nebylo nikdy uvedeno. Jeho žena byla krátce nato poslána do pracovních táborů, napsal Human Progress.

Pokračování přineseme v našich dalších článcích.

Zdroje: humanprogress.org. Náhledová fotografie: CarlosXVIG / CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons