Kdo byli druidové a co dělali?

Druidové byli významní duchovní vůdci, kněží a mudrci keltských kmenů v Evropě během starověku. Jejich přesný původ a historie nejsou zcela známy, protože nemají psané záznamy a jejich znalosti a tradice byly předávány ústně.

Mnoho učenců věří, že hinduistický bráhman na Východě a keltský druid na Západě přežili starověké indoevropské kněžstvo, které se rozšířilo po celém světě. Druidové byli považováni za moudré lidi a víme, že působili jako kněží, učitelé, soudci a rádci keltských kmenů.

Druidové byli uctíváni pro své bohaté znalosti. Byli spojováni s duby, protože právě zde prováděli své obřady a rituály.

Nicméně, v historických pramenech a záznamech se o nich mluví jako o významných postavách v keltské společnosti.

Druidové měli několik funkcí a povinností:

  1. Duchovní vůdci: Zabývali se náboženstvím, rituály a duchovními praktikami. Měli znalosti o přírodě, zvířatech, rostlinách a věštění.
  2. Poradci a učitelé: Poskytovali rady vůdcům a lidem ve společnosti, vzdělávali mladé a zprostředkovávali znalosti a tradice.
  3. Léčitelé: Měli znalosti o léčivých rostlinách a metodách léčby a byli uznáváni pro své léčitelské schopnosti.
  4. Správci obřadů: Druidové vedli obřady spojené se životními událostmi jako narození, svatby a pohřby. Také hráli důležitou roli při slavnostních a rituálních událostech.

Jejich náboženství bylo spojeno s uctíváním přírody, bohů, a měli velký respekt k rostlinám, zvířatům a přírodním fenoménům. Důležitou součástí jejich víry byly rovněž kultury a tradice spojené s keltskými mýty a legendami.

S postupujícím časem, kvůli římské expanzi a christianizaci Evropy, se role druidů začala zmenšovat a postupně zanikla. Dochovalo se jen málo informací o jejich skutečné praxi, protože většina jejich znalostí byla předávána ústně a zaznamenávání těchto informací bylo minimalní.

zdroj: starsinsider, redakce, Titulní obrázek: Wikimedia Commons/Public Domain – S.R. Meyrick and C.H. Smith. – from „The Costume of the Original Inhabitants of the British Islands“