Kdy potřebujete stavební povolení pro zahradní domek a kdy ne?

Aby novostavba nebyla považována za svévolnou, musí být splněny dvě podmínky – první se týká velikosti domu a druhá jeho maximální výšky.

Stavba bez povolení:

stavba nesmí přesáhnout 25 m²;
výška budovy nesmí přesáhnout 5 m.

Pokud váš vysněný zahradní domek splňuje výše popsaná kritéria, nemusíte čekat na stavební povolení. Stačí podat tzv. povinné ohlášení, tj. písemně informovat stavební úřad v katastrálním území o plánované stavbě. Důležité je, aby popis stavby v ohlášení odpovídal skutečnosti a aby byly při stavbě dodrženy všechny údaje uvedené v ohlášení. Pokud tak neučiníte, může vám stavební úřad uložit pokutu.

Kdy vyžaduje stavba zahradního domku povolení?


I přes změny v legislativě, které formalizovaly výstavbu některých staveb, existují případy, kdy se bez získání povolení neobejdete. V případě zahradního domku bude povolení vyžadováno, když:

zahradní domek má mít zastavěnou plochu větší než 35 m2.

má se jednat o větší stavbu, která bude zároveň využívána například jako dílna na dvoře;

na pozemku se již nacházejí volně stojící stavby a stavba zahradního domku způsobí, že počet těchto staveb překročí povolený počet dvou na každých 500 m2 plochy pozemku;

chcete postavit zahradní domek na jiném než stavebním pozemku – i v tomto případě se musíte ujistit, že to bude vůbec možné.

zdroj: Stylovebyvanie, Titulní obrázek: Pixabay.com/BPhlippo