Nenarozené děti mají v plicích, játrech a mozku látky znečišťující ovzduší, zjistili vědci

Ať se rodiče snaží sebevíc, nemohou své malé děti před tímto nebezpečím ochránit. Nový výzkum ukazuje, že nenarozené děti mají částice znečištěného ovzduší v mozku a plicích ještě předtím, než přijdou na svět, zjistila nová studie.

Nanočástice znečišťujících látek, nazývané černý uhlík nebo částice sazí, pocházejí podle Agentury pro ochranu životního prostředí z benzinových a naftových motorů, ale také z uhelných elektráren a dalších zdrojů využívajících fosilní paliva, píše se na úvod článku deníku The New York Post (NYP).

Chemicky černý uhlík je součástí jemných částic (aerosolových částic menších než 2,5 μm, aneb PM2,5). Černý uhlík se skládá z čistého uhlíku v několika propojených formách. Vzniká při nedokonalém spalování fosilních paliv, biopaliv a biomasy a je emitován v antropogenních a přírodně se vyskytujících sazích. (cs.wikipedia.org)

Podle NYP se vědci z univerzity v Aberdeenu a belgické univerzity v Hasseltu ve studii zabývali tím, zda se tyto částice mohou dostat k plodu – a zjistili, že mohou.

Zdroj: twitter.com

Novorozenci a placenta jsou vystaveni znečišťujícím látkám v ovzduší podobně jako matka a nanočástice procházejí placentou do plodu již v prvním trimestru. Odtud znečišťující látky pronikají do orgánů dítěte, jako jsou mozek, játra a plíce.

„To znamená, že tyto nanočástice mohou přímo interagovat s řídicími systémy v orgánech a buňkách lidského plodu,“ řekl pro agenturu AP profesor Paul Fowler.

„Víme, že vystavení znečištěnému ovzduší během těhotenství a kojeneckého věku je spojeno s narozením mrtvého dítěte, předčasným porodem, nízkou hmotností dětí a narušeným vývojem mozku, přičemž následky přetrvávají po celý život,“ řekl profesor Tim Nawrot pro britskou tiskovou agenturu a mediální společnost SWNS.

„V této studii ukazujeme, že množství částic černého uhlíku, které se dostanou do těla matky, se úměrně tomu přenáší do placenty a do dítěte,“ pokračoval Nawrot. Vzhledem k tomu doporučil, aby byla během těhotenství přijata opatření k regulaci kvality ovzduší, „aby byla chráněna nejnáchylnější stádia vývoje člověka“.

Profesor Paul Fowler dodal, že se obávají, že nanočástice ovlivňují vývoj plodu v děloze. „Poprvé jsme prokázali, že nanočástice znečištění ovzduší černým uhlíkem se dostávají nejen do placenty v prvním a druhém trimestru, ale poté si najdou cestu i do orgánů vyvíjejícího se plodu, včetně jater a plic,“ řekl. „Ještě znepokojivější je, že se tyto částice černého uhlíku dostávají také do vyvíjejícího se lidského mozku.“

Zdroj: nypost.com. Náhledová fotografie: Peter Schmidt z Pixabay