Proč se tisíce lidí chorobně bojí čísla 13?

Nejen pátek třináctého vyvolává v mnoha lidech panickou hrůzu. Existuje také chorobný strach ze samotného čísla 13. Někteří lidé totiž věří, že toto číslo přináší smůlu. A tak se mu ze všech sil snaží vyhnout.

Tento jev je tak častý, že dostal i své vlastní jméno. Strach z čísla 13 se odborně nazývá triskaidekafobie. Nepleťte si ji však s paraskevidekatriafobií. Slovo připomínající jazykolam naopak označuje strach z pátku třináctého. Věděli jste ale, že v některých zemích je třináctka považována za šťastné číslo? Například v Itálii je spojována s úspěchem v sázení.

V některých zemích je tento strach tak rozšířený, že se mu museli přizpůsobit i provozovatelé služeb. V USA, Anglii nebo Francii v mnoha hotelech nenajdete pokoje s číslem třináct. V některých zařízeních se dokonce nedostanete ani do třináctého patra. Ne proto, že by hotel končil ve dvanáctém patře, ale proto, že třinácté patro prostě vynechali. Po dvanáctém patře následuje patro čtrnácté.

Na světě jsou lidé, kteří se tohoto čísla bojí natolik, že ho ve svém životě nesnesou. Například když mají v obchodě zaplatit částku, která obsahuje číslo 13, okamžitě si do košíku vloží balíček žvýkaček. Jiní zase nemohou bydlet na adrese, která je jakkoli spojena s číslem třináct.

Zatímco u nás je třináctka spojována se smůlou, ve slunné Itálii mají na toto číslo zcela jiný názor. Italové považují třináctku za šťastné číslo přinášející úspěch a štěstí. Pokud chtějí někomu popřát hodně štěstí, povzbudí ho slovy: „Fare tredici!“. Tato věta se vztahuje k úspěchu ve sportovních sázkách. Pokud se někomu podařilo správně předpovědět výsledek 13 fotbalových zápasů, byl absolutním vítězem a tato tučná výhra mu mohla změnit celý život.

Proto Italové milují číslo 13 a věří, že jim přinese štěstí. Pokud se například někdo narodil třináctého, nebo dokonce v pátek třináctého, považují ho za šťastného vyvoleného.

Odborníci zdůrazňují, že číslo 13 není nešťastné a samo o sobě nikomu nepřináší smůlu. V mnoha případech se jedná o tzv. autosugesci. Psychologové vysvětlují, že i dnes mají lidé tendenci přikládat pověrám silné významy. Často pak vidí souvislosti i tam, kde ve skutečnosti nejsou. Například když se vám v pátek třináctého stane něco špatného, okamžitě si událost spojíte s tímto datem a pátek třináctého pro vás bude navždy smolným dnem.

zdroj: Psychologicalscience.org, Titulní obrázek: Pixabay.com/ha11ok