Sixtinská kaple byla financována díky dani z nejstaršího řemesla, prozradily účetní knihy


Bůh vám to zaplatí čili z tohoto obchodu profitovaly obce, které se obohacovaly vybíráním daní z veřejných domů nebo pokutováním dívek. Při procházení účetních knih se často zjistilo, že s nájmy a rentami z nevěstinců se zacházelo stejně jako s jinými příjmy, a to i v registrech opatství.

Ve 13. století kanonisté připouštěli také přípustnost zisků z prostituce, pokud dívka pracovala jako prostitutka z nutnosti, a nikoli z neřesti nebo pro potěšení.

Kanonisté byli středověcí myslitelé, kteří se podíleli na vypracování církevního práva a ovlivnili svými názory a přístupy vývoj ekonomického myšlení v době, kdy se pozvolně začaly vytvářet podmínky pro rozvoj tržního prostředí ekonomik a prosazoval se trvale rostoucí význam trhů. Dominující osobností této epochy byl Tomáš Akvinský, jehož názory jsou plně representativní co do obsahu a nezastupitelné co do vlivu na další vývoj, vysvětluje server Masarykovy univerzity v oddíle Dějiny ekonomického myšlení, Učení kanonistů a vývoj ekonomického myšlení.

Michelangelo Buonarotti: První hřích a Vyhnání z ráje – Sixtinská kaple. Zdroj: Web Gallery of Art: Image  Info about artwork, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11421186.

Bohatství pro duchovní a obce

Prostituce přinášela duchovním větší bohatství než všichni jejich věřící dohromady.

Majitelé domů, někdy významní lidé, o činnosti svých nájemnic nic nevěděli a bezostyšně inkasovali zisky. To byl případ rodin Villeneuve a Baronnat v Lyonu, biskupa z Langres a opata ze Saint-Etienne v Dijonu, popisuje Frédéric Mariez, autor francouzského webu Le Mouvement Matricient.

Výnosnější než dary od věřících

Osvícenský francouzský filozof, básník a spisovatel Voltaire uvádí, že ženevský biskup ve skutečnosti spravoval všechna pohraniční území v těchto zemích. Dominique Dallayrac (pseudonym Charlese Chartiera, spisovatele, novináře, autora románů, psychosociologických esejů a dramatika 20. století) šel dokonce tak daleko, že tvrdil, že prostituce přinášela duchovním větší bohatství než všichni jejich věřící dohromady. Svatý Tomáš Akvinský také vypráví, že mniši v Perpignanu zorganizovali sbírku na otevření nového nevěstince, jehož zásluhy chválili jako „svaté, zbožné a záslužné dílo“. V roce 1510 nechal papež Julius II. postavit nevěstinec pouze pro křesťany.

Sixtinská kaple financovaná z daně z prostituce

Aby doplnil vatikánské finance a zaplatil cechům pracujícím na kapli, která měla nést jeho jméno, dostal papež Sixtus IV (1414-1484) geniální nápad zdanit všechny prostitutky a konkubináty v papežských státech včetně Říma. Tato daň vynesla Vatikánu 30 000 dukátů ročně. Skutečné jmění. Podle statistik z roku 1477 bylo v Římě 6300 úředně uznaných prostitutek a mnoho starých mládenců. Projekt zahájil v roce 1046 papež Klement II. Suidger z Morslebenu a Hornburgu (1005-1048) německého původu, který všem římským prostitutkám uložil povinnost odvádět Svatému stolci daň z každého setkání s novým klientem, uvádí web Le Mouvement Matricient.

Zdroje: matricien.wordpress.com, is.muni.cz, babelio.com.

Náhledová fotografie: Sixtinská kaple, zdroj: Nan Palmero from San Antonio, TX, USA – Sistine Chapel, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=131330675