Slovenský ufolog: Mimozemšťané nás stvořili k obrazu svému! A teď nás pozorují

Miroslav Karlík (74), vedoucí UFO klubu v Trnavě, za svůj život viděl a posoudil tolik neidentifikovaných létajících objektů, že nepochybuje o tom, že patří bytostem z jiné planety. Prohlášení AARO, nového úřadu amerického Pentagonu, který tyto jevy zkoumá, ale popírá jejich mimozemský původ, nebere vážně.

Poprvé jste viděl podezřelý objekt, který by se dal označit za UFO, během povinné vojenské služby, kde jste měl funkci kresliče v radiotechnické místnosti. Který to byl rok a jak na to vzpomínáte?

Bylo to v roce 1969, sloužil jsem u útvaru protivzdušné obrany státu v Rovince u Bratislavy. Při hlídkové službě jsme zakreslovali pohyby vzdušných cílů, které byly v dosahu radaru, tedy asi pět set kilometrů daleko. Prakticky se jednalo o letadla, ale jeden cíl se choval nestandardně. Dosahoval příliš vysoké rychlosti, prudce měnil směr do pravého úhlu a do protisměru. To je mimochodem pro tyto objekty typické. Jak dlouho jste ho pozorovali a nad jakou oblastí? Místo nebylo možné upřesnit, protože bylo vysoko. Bylo to možná někde nad středním Slovenskem asi šest minut. Kolegové říkali, že to nebylo poprvé, co něco takového pozorovali, ale policisté se tím nechtěli zabývat, protože by to bylo složité. Je to zdokumentováno, protože jsme zakreslovali trajektorie pozorovaných objektů a posílali je na vyšší útvar.

Měl by být nalezen?

Možná ve Vojenském archivu v Trnavě, ale když jsem někdy kolem roku 2000 žádal o přístup do něj, právě kvůli podobným záznamům, bylo mi řečeno, že ještě nebyly odtajněny. Začal jste se díky této zkušenosti více zajímat o UFO? Záhady tohoto druhu, včetně podivných archeologických nálezů, mě fascinují už dlouho. Povoláním jsem elektroinženýr, třicet osm let jsem pracoval v oboru elektrotechniky a investic v Jaderné elektrárně Jaslovské Bohunice, ale ve skutečnosti mě záhady zajímaly víc.

Viděl jste od té doby něco podobného na vlastní oči?

Nejméně desetkrát, a nejen já. A tak jsme v roce 1990 spolu s dalšími nadšenci do této problematiky založili Klub UFO v Trnavě. Od té doby se na nás obracejí lidé s podobnými zážitky z celého Slovenska a my je zaznamenáváme a ověřujeme. Vzhledem k tomu, že sedmdesát procent hlášení se týká okolí jaderné elektrárny Bohunice, postupně jsem si při jejich vyhodnocování získával větší jistotu. Přiznám se, že i díky literatuře, kterou jsem přečetl, a podobným jevům ve světě. Asi nechcete vyjmenovat všechna má pozorování UFO.

Nepřipadá vám trojúhelník pro létání nepraktický?

Z našeho pohledu se to tak může jevit, ale oni mají pravděpodobně antigravitační zařízení, které jim umožňuje tak prudce měnit směr a rychlost, a je jim jedno, jaký tvar k tomu použijí. UFO mohou mít podobu trojúhelníku, disku, válce, koule, dvou diskovitých tvarů nad sebou, stejně jako různých jiných struktur. Nám ufologům se zdá, že tyto trojúhelníky jsou jen sondy.

Co sledují a proč?

Zajímají je místa, kde se pracuje s atomovými jádry, ať už jde o jaderné elektrárny, radioaktivní úložiště nebo vojenské objekty. Objektivně se UFO nejčastěji vyskytují na vojenských základnách. A také nad velkými vodními plochami. Je normální, že mimozemské bytosti mají zájem pozorovat, do jaké míry jsme schopni zacházet s jadernou energií a jaké máme vodní zdroje. Mohou mít nejrůznější zájmy, genetické, teritoriální, jakékoliv.

Pokud dobře počítám, ufologii se věnujete už přes padesát let. Za ta léta jsme dosáhli významného technologického pokroku. Pozorujete vývoj i na objektech UFO?

Ne, ale na nich se toho moc změnit nedá, protože je mají civilizace vyspělejší o tisíce let. Mám své zkušenosti, viděl jsem objekty, které se podivně pohybují. Nepochybuji o tom, ale nechci o tom nikoho přesvědčovat. Na Slovensku jsou lidé dodnes dost skeptičtí. Uvěří tomu jen ten, kdo to vidí. V roce 2009 jsem napsal knihu UFO na Slovensku, kde jsem popsal několik zajímavých příběhů o tomto jevu, které se do té doby na Slovensku odehrály. A nejenom ty moje.

Hlásil jste tato pozorování armádě nebo úřadům?

Ani jsem se o to nepokoušel. V období socialismu byly takové příběhy považovány za nebezpečné bludy vymyšlené na Západě. Dnes se ledy výrazně pohnuly, a to i díky tomu, že videozáznamy takových událostí přicházejí po celém světě.

Mnozí vědci tvrdí, že nejbližší planety podobné Zemi jsou od nás tak daleko, že není reálné, aby k nám z nich někdo doletěl. Pokud by na obloze existovaly objekty, které jsou technologicky tak daleko, nebylo by pravděpodobnější, že jsme v nich my lidé, ale z budoucnosti?

S touto alternativou, že jde o cestování časem, se také počítá. Nyní se objevují lidé, kteří tvrdí, že jsou z daleké budoucnosti, a nepředpovídají nám nic dobrého. Já si ale myslím, že jsou to bytosti z jiné planety. Jsem toho názoru, že nás mimozemšťané stvořili k obrazu svému. A teď nás pozorují. Ale jsem ochotný si o tom s kýmkoli promluvit, mám rád debaty, kde jsou protichůdné názory.

zdroj: topky.sk, Titulní obrázek: Miroslav Karlík zdroj fotka archiv MK