Smutná historie ostrova Spinalonga. Žádný prázdninový ráj, ale drsné podmínky a smrt

Ostrov Spinalonga se nachází u krétského pobřeží v Egejském moři. Jeho historie sahá až do dob Benátské republiky, kdy ostrov sloužil k obraně před piráty a nepřáteli. Tato historie se však ve 20. století změnila.

Ve 20. století se Spinalonga stala místem, kde byli izolováni pacienti trpící leprou, strašlivou infekční chorobou. Tito lidé byli vykázáni ze svých rodin a společnosti a na Spinalonze je čekaly těžké časy. Nad branou, kterou vstupovali, byl nápis: Vítejte v pekle. S vědomím, že se z tohoto místa nevrátí živí ani mrtví, opustili svůj život.

Podmínky ve Spinalonze byly nelidské. Pacienti trpěli nedostatkem hygieny, jídla a základní lékařské péče. Malomocní žili odděleni od zbytku světa, často v izolaci a odsouzeni k životu v bídě a utrpení. Mnoho z nich zde na ostrově zemřelo. V té době se o této nemoci vědělo jen málo. Malomocným zde byl poskytován pravý opak toho, co skutečně potřebovali k vyléčení.

Století izolace na ostrově Spinalonga skončilo v roce 1957, kdy se nemoc malomocenství podařilo medicíně konečně porazit. Ostrované byli propuštěni a Spinalonga se stala opuštěným místem. Jejich příběh zůstává svědectvím o lidské odolnosti a tragédii, kterou prožili. Dnes můžete ostrov navštívit a zažít onu tajemnou atomosféru, kde trpěli nevinní lidé, na vlastní kůži.

zdroj: BBC, Titulní obrázek: Wikimedia Commons / Alexander Baranov, CC BY 2.0