Symbolické: Evropané včetně Čechů jsou původem vlastně Ukrajinci, odhalily analýzy kostí

První nositelé indoevropských jazyků migrovali do středu, na západ i sever Evropy z euroasijského pásu stepí sahajícího od Ukrajiny po Mongolsko. Začalo to před více než sedmi tisíciletími.

Vyplynulo to z analýzy DNA izolované z kostí 69 dávných Evropanů, kteří žili před 3000 až 8000 lety. Uskutečnilo ji 39 vědců z Austrálie, Maďarska, Německa, Ruska, Španělska, Švýcarska, Švédska a USA. Tým vedl genetik David Reich z Harvard Medical School v americkém Bostonu. Výsledky byly zveřejněny v roce 2015 v prestižním týdeníku Nature

Mlčenliví svědci

Genetické údaje o zmíněných 69 Evropanech vědci zkombinovali s již zveřejněnými stejnými údaji o dalších 25 dávných lidech. Tři žili koncem starší doby kamenné (paleolit) v Rusku, sedm bylo evropských lovců-sběračů a patnáct evropských farmářů. Vznikla tím unikátní databáze dědičných znaků 94 prehistorických mužů a žen od lovců-sběračů (až 43 000 let př. n. l. až po člověka z doby železné žijícího kolem roku 900 př. n. l.)

Kamenné modly starověkých Slovanů a Skytů – 9. až 13. století, Kamenný sochařský park, Pontská step, Ukrajina. (pozn. Skytové je souhrnné pojmenování pro příslušníky kočovných kmenů obývajících ve starověku od 7. století do 3. století př. n. l. pontskou step ležící na značné části východní Evropy, přibližně území dnešní Ukrajiny a Ruska, popřípadě dalších států.) Fotka od Getty Images

Stepní alternativa

DNA svědčí pro jednu ze dvou hlavních teorií o Indoevropanech v Evropě. Jejich stepní původ nově podpořila i dosud nejpodrobnější lingvistická analýza, kterou před pár týdny zveřejnil tým Willa Changa z University of California v Berkeley.

Poznámka: Název step vznikl v ruštině pro travnaté formace mírného pásu.

Touto teorií je příchod dávných Indoevropanů z oblasti kurhanové kultury. (Kurhany jsou uměle navršené pahorky ve stepích, většinou skrývající hrobky.) Alternativou je takzvaná anatolská teorie, migrace Indoevropanů z Anatolie ve vnitrozemském Turecku.

Začalo to před více než sedmi tisíciletími

DNA zmíněných 69 Evropanů vypovídá, že před 7000 až 8000 lety se v Německu, Maďarsku a Španělsku objevily blízko příbuzné skupiny dávných zemědělců z Blízkého východu (nejbližší jsou jim dnešní Sardiňané ), odlišné od místní. Území Ruska tehdy obývala jiná skupina lovců-sběračů. Byli to blízcí příbuzní Sibiřana před 24 000 let, jehož úplnou DNA se podařilo dekódovat loni.

Ukrajinská step u města Polohy v Záporoží na Ukrajině, leden 2016. Fotka od Getty Images

Před 5000 až 6000 lety pak nastalo v téměř celé Evropě oživení lovců-sběračů. Jejich geny se začaly šířit zemědělským obyvatelstvem. Výjimkou bylo právě Rusko. A před 4500 lety se odehrála rozsáhlá migrace z východní periferie Evropy do jejích středových oblastí. Uskutečnili ji představitelé jamnajské kultury kurhanů. Obývali takzvanou Severopontskou step v Rusku, na Ukrajině a v Moldavsk

Přivezlo nás kolo

Staří Indoevropané byli pastevci skotu z travnatých oblastí severně od Černého a Kaspického moře. Do Evropy se podle všeho rozšířili po vynálezu kola pomocí vozů tažených voly. Zřejmě to doprovázelo zdomácnění koní. (Koně se nejprve zapřahali do vozů, zejména válečných; jezdit na nich se sedlem, třmeny a uzdou se začalo až později.)

Ukrajinská výšivka, lidová tvorba, ruční práce. Fotka od Getty Images

David Reich s kolegy upozornil, že nové výsledky nevypovídají o původu indoevropských jazyků v jihovýchodní Evropě a Asii. Zkoumaní ale patřili do skupin, které po odčlenění od nositelů protoindoevropského jazyka vytvořily většinu indoevropských jazyků v Evropě (pozn. Proto-Indo-Evropan je teoretizovaným společným předkem Indoevropské jazykové rodiny).

Tak či onak, našimi středo- a západoevropskými předky nebyli pouze původní lovci-sběrači a farmáři z Blízkého východu, jak se myslelo, ale i tito migranti z východní Evropy.

Západ potkal Východ

Z výzkumu vyplývá i to, že v rozpětí dob před 8000 až 5000 lety se západoevropské a východoevropské populace vyvíjely po odlišných liniích. Do kontaktu vstoupily až před 4500 lety. V archeologických nálezech se to projevilo takzvanou kulturou lidu se šňůrovou keramikou, jejíž nositelé se usadili ve velké části střední Evropy.

Ukrajinská výšivka, lidová tvorba, ruční práce. Fotka od Getty Images

Geneticky se velmi podobali (ti z Německa z více než 75 procent) lidem z kurhanů jamnajské kultury severně od Černého moře. Avšak velmi se lišili od obyvatel západní Evropy v paleolitu i neolitu. Ve zbytku střední a v severní Evropě je dnes tato genetická spojitost na úrovni 50 procent, na Pyrenejském poloostrově pouze na úrovni 25 procent. Samotní Jamnajci byli potomky východoevropských lovců-sběračů a farmářů z Blízkého východu.

Zdroj: www.teraz.sk podle Nature advance online publication z 3.3. 2015; Komuniké Universitat Autònoma de Barcelona z 4.3. 2015; The Lead z 3.3. 2015. Náhledová fotografie: Getty Images