Trofim Lysenko: Údajný agrobiolog, který svými zaječími myšlenkami o zemědělství z velké části zavinil miliony mrtvých během hladomoru

Pokud jste komunisté, a já vím, že jich tu pár máme, můžete tohoto člověka obvinit z mnoha ze 100 milionů mrtvých, kvůli nimž byla vaše oblíbená ideologie zavržena.

Lysenko nezačal špatně. Měl několik inovativních nápadů, které na první pohled mohly dávat smysl. Například si myslel, že když zasadíte semena hlouběji do země, vytvoří se u nich silnější kořenový systém a budou plodnější. Za další si myslel, že rostliny rostou na základě množství tepla, které za svůj život dostanou. Třetí myšlenka, nazývaná vernalizace, byla skutečně testována v malém měřítku a měla jistý úspěch – Lysenko se snažil najít způsob, jak zabránit odumírání ozimé pšenice v krutých ruských zimách. Ošetřil semena, aby byla odolná vůči vlhkosti a chladu, a fungovalo to. Zároveň však mylně předpokládal, že budoucí plodiny založené na ošetřených semenech a jejich potomci získají stejné vlastnosti – a tak jednoduché to zdaleka není.

Ani další nápady nefungovaly. Pokud jste semena zasadili příliš hluboko do země, nikdy se nedostala na povrch, i kdyby zakořenila, a představa o teple byla zcela mylná. A zcela odmítl koncepty genetiky a DNA, v podstatě zavrhl všechny Mendelovy teorie ve prospěch svých vlastních představ.

No, Lysenko měl dobré řeči a nakonec si ho oblíbil jistý Josif Stalin, další Sovět, který měl těžké mládí a něco ze sebe udělal, a pověřil ho vedením celého sovětského zemědělského programu. A on tam zůstal, v dobrém i zlém, po celou Stalinovu vládu i dlouho po ní. V čele Genetického ústavu SSSR zůstal až do roku 1965!

Do té doby se v jiné velké zemi chopil moci jiný rolník a vytvořil si vlastní komunistickou vládu. A Mao Ce-tung si Josefa Stalina zbožňoval. Mezi některé rady, které strýček Joe předsedovi Maovi dal, patřilo i přijetí lysenkismu v Číně. Mao postavil Lysenkovy myšlenky do čela zemědělských reforem Velkého skoku vpřed.

A tak se stalo, že desítky milionů čínských rolníků také zemřely hlady.

Lysenko, který nikdy nezpochybnil své myšlenky ani poté, co se neosvědčily při jejich realizaci v celostátním měřítku ve dvou různých zemích, a který využil svého přátelství se Stalinem a jeho nástupci, aby unikl jakékoli kritice a umlčel ji, nebyl nikdy pohnán k odpovědnosti za to, co způsobil. Po Chruščovově svržení byl veřejně zostuzen a byl propuštěn z funkce, ale bylo mu umožněno odejít do důchodu a žít v klidu až do své smrti v roce 1976. Vláda SSSR dokonce jeho smrt oznámila až poté, co byl pohřben.

Odkaz Lysenkových myšlenek přetrval mnohem déle a teprve na sklonku existence Sovětského svazu byl jeho zhoubný vliv z ruského zemědělství zcela vyčištěn.

Sedmkrát obdržel Leninův řád a v roce 1945 byl jmenován Hrdinou socialistické práce. Je to skoro legrační, dokud si neuvědomíte, kolik lidí kvůli němu zemřelo.

zdroj: theatlantic.com, Titulní obrázek: Wikimedia Commons / Unknown author – Public Domain