Úřednický šiml řehtá: Kdy přesně půjdete do důchodu? Podívejte se na přehledné informace

Dnes se náš šiml vydal na projížďku směr důchod. Přejete si znát datum svého nástupu do penze? Podívejte se, kdy se vás to bude týkat. Máme pro vás přichystanou přehlednou důchodovou kalkulačku. Tak jdeme na to, hyjé!

Stejné podmínky jako loni

Šiml jasně říká, že se během loňského roku neudály žádné změny, a proto platí stejné podmínky, jako v roce 2020. Metoda výpočtu tedy zůstává stejná. Uvidíme, na jak dlouho.

Kalkulačku poskytuje Měšec.cz

Trocha zákonů

Kdybyste se chtěli podívat na přesné znění podmínek, které k odchodu do důchodu potřebujete, nahlédněte do zákona číslo 155/1995 Sb., který pojednává o důchodovém pojištění. Ve zkratce jsou dvě nejdůležitější podmínky, které pro udělení důchodu musíte splnit. Jaké to jsou? Důchodový věk a doba pojištění. Mrkneme se na ně.

Doba pojištění

Když dosáhnete důchodového věku, ještě to neznamená, že splňujete podmínky pro to, abyste mohli pobírat důchod. Ještě musíte získat potřebnou dobu pojištění, která se odvíjí od zákona zmiňovaného výše. Do celkové doby pojištění se pak započítává nejen samotná doba povinného pojištění, ale také doba náhradní.

Ten, kdo dosáhnul důchodu před rokem 2010, měl stanovenou dobu pojištění 25 let. Poté se již začala zvyšovat. Nyní platí, že ten, kdo dosáhne důchodového věku po roce 2018, musí být pojištěn 35 let. I když tedy dosáhnete důchodového věku, pokud stále nesplňujete povinnou dobu pojištění, nemáte na důchod nárok a získáte jej až v době, kdy požadovanou dobu pojištění získáte.

Důchodový věk

Dosažení důchodového věku je různé a nejlépe vám jej spočítá přiložená kalkulačka. Pokud jste se narodili po roce 1971, je tato hranice stanovena na 65 let. U této skupiny obyvatel již nehraje roli, kolik dětí žena vychovala. U dřívějších věkových skupin to ještě roli hrálo.

Už v tom máte jasno? Výborně!

Zdroj: Mesec.cz. Náhledová fotografie: Gettyimages