Víme vůbec, co je to vesmír?

Vesmír zahrnuje vše, co existuje, od nejmenších subatomárních částic až po nadkupy galaxií (to jsou největší struktury, které známe). Nikdo neví, jak velký vesmír ve skutečnosti je. Astronomové odhadují, že obsahuje asi 100 miliard galaxií, z nichž každá má v průměru 100 miliard hvězd. Na samém počátku se vesmír skládal z velmi horké, husté, zářící rozpínající se koule postupně chladnoucího plynu. O milion let později se plyn pravděpodobně začal srážet do izolovaných shluků zvaných protogalaxie. Během následujících pěti miliard let protogalaxie dále kondenzovaly, až se z nich vytvořily galaxie, v nichž se zrodily hvězdy. Dnes, o miliardy let později, se vesmír jako celek stále rozpíná, i když existují lokalizované oblasti, v nichž jsou objekty drženy pohromadě gravitací. Astronomové stále nevědí, zda je vesmír „uzavřený“, zda se rozpínání zastaví a vesmír se začne smršťovat, nebo zda je „otevřený“ a bude se rozpínat navždy.

Vesmír je jedna velká záhada. Jsme ve vesmíru sami? Tuto otázku si kladou vědci i obyčejní lidé. Vesmír je plný záhad. Lidé zkoumají jeho zákoutí již desítky let a snaží se odpovědět na mnoho otázek. Mnohé z nich se podařilo vyřešit a dnes toho o vesmíru víme poměrně dost. Stále však zůstává mnoho záhad nevyřešených a obrovská část vesmíru neprozkoumaná.

Černá díra

Černá díra je koncentrace hmoty o téměř nekonečné hustotě. Její gravitační síla zabraňuje úniku jakýchkoli částic z jejího okolí. V důsledku toho nemůže nic uniknout její obrovské gravitační síle, dokonce ani světlo. Proto se jí říká černá. Podle Einsteinovy teorie relativity z ní nemůže uniknout ani jediná informace. I kdyby se tedy dovnitř něco dostalo, nedá se očekávat, že by se informace dostala ven, tedy na Zemi. Vědci stále netuší, jak černá díra vypadá zevnitř. Pokud by se však tuto znalost podařilo získat, posunulo by to poznání vesmíru o míle dopředu.

Hollywoodská temná hmota?

Temná hmota je označení pro hypotetickou formu hmoty. Není to jen název nějakého scénáristy, který natáčí nový hollywoodský film. Její existence by vysvětlila mnoho záhad vesmíru. Odhaduje se, že vesmír je z 23 % tvořen temnou hmotou. Přibližně 4 % tvoří baryonová hmota a až 73 % vesmíru tvoří temná energie. Co vlastně temná hmota znamená, není dosud jasné. Vědci se však domnívají, že je tvořena prvotními černými dírami.

Existuje paralelní vesmír?

V roce 2006 objevili vědci NASA v Antarktidě částici, která tam nepatří. Jejich objev někteří považují za důkaz existence paralelních vesmírů. Teleskop byl speciálně navržen k detekci vysokoenergetických částic (neutrin), které přicházejí z vesmíru. Objev je mimořádný a záhadný, protože tyto částice nepřišly z vesmíru, ale z opačného směru, tedy zdola. Záření zachycené teleskopem bylo vysvětleno, ale věda stále nedokáže vysvětlit, odkud tyto vysokoenergetické částice přišly. Tento problém se snažilo vysvětlit více než 40 zaznamenaných studií.

Mýtická ztracená antihmota

Odborníci se domnívají, že hmota a antihmota vznikly v prakticky stejném množství na samém počátku vesmíru. Dnes se však zdá, že vesmír, který můžeme pozorovat, je téměř výhradně tvořen hmotou, nikoli však antihmotou. Kam se tedy poděla všechna antihmota? V současné době vědci uvažují o dvou možnostech – buď byla zničena během jedné sekundy po svém vzniku při velkém třesku, nebo se během zrodu a vývoje vesmíru z nějakého neznámého důvodu ocitla daleko mimo náš dosah. Astronomům viditelný prostor by se tak celý nacházel uvnitř zóny hmoty a o oblasti antihmoty bychom nevěděli nic. Astronomové a fyzikové pracující na urychlovačích částic se snaží zjistit, zda se tento scénář mohl skutečně stát.

To je jen několik otázek, na které zatím neumíme odpovědět. Kdybychom měli studovat vše, co souvisí s vesmírem (možná ano, možná ne), mohli bychom sedět a číst hodiny a dny. Co všechno se skrývá v nekonečných hlubinách vesmíru? Kdo z nás alespoň jednou v životě nezatoužil prozkoumat tajemství vesmíru, která fascinují laiky i odborníky. Vesmír je tak obrovský, že si ho můžeme jen zkusit představit. Vesmír je plný záhad, které se nám již podařilo rozluštit, ale další záhady na své vysvětlení teprve čekají. A je zajímavé, že mnoho dalších otázek stále přichází.

zdroj: redakce, space.com, Titulní obrázek: Pixabay.com/insspirito