Znepokojivé odhalení NASA: tohle by mohlo ohrozit Zemi v roce 2046

Odborníci nedávno objevili malý asteroid, který by mohl zasáhnout Zemi.

Malý asteroid 2023 DW, který astronomové objevili 23. února, by mohl představovat riziko. Pravděpodobnost srážky je sice menší než jedno procento, ale navzdory probíhajícím pozorováním neklesla na nulu, uvádí IFL Science. Dopad 2023 DW by připomínal výbuch atomové bomby bez radiace. Podobných asteroidů, které by mohly ohrozit Zemi, je více. Ve většině případů je však jasné, že nepředstavují žádnou hrozbu, přinejmenším po dobu stovek či tisíců let.

Jednou nebo dvakrát ročně se k Zemi přiblíží asteroid. Šance, že do ní narazí, je obvykle jedna ku několika tisícům nebo několika desítkám tisíc. Rok 2023 DW je však výjimkou. Pravděpodobnost srážky je nízká, ale za sedm dní pozorování se příliš nezměnila. Centrum NASA pro studium blízkozemních objektů v současnosti hodnotí pravděpodobnost srážky v roce 2046 jako jednu ku 560, tedy 0,18 %. To znamená, že šance, že se s naší planetou nesrazí, je 99,82 procenta. Pokud však 2023 DW proletí kolem Země na Valentýna v roce 2046, dojde k několika těsným přiblížením, která mohou představovat riziko.

Odborníci odhadují, že asteroid má průměr 47 metrů, což je více než dvojnásobek šířky tělesa, které při výbuchu nad Čeljabinskem způsobilo tisíce zraněných, ale žádné mrtvé. Jak velké škody by 2023 DW při dopadu způsobil, závisí na jeho složení. Za nejpravděpodobnější se nyní považuje výbuch podobný tomu, který srovnal se zemí lesy v délce mnoha kilometrů v Tunguzské oblasti. Na stupnici od jedné do deseti, která kombinuje pravděpodobnost dopadu se škodami, je 2023 DW v současnosti hodnocena jedničkou. Astronomové jej tedy nepovažují za důvod k obavám, ale v současnosti je to jediný asteroid s nenulovým hodnocením. Apophis, první asteroid, který dosáhl vyššího skóre než jedna, dosáhl v době svého největšího ohrožení stupně čtyři, ale od roku 2021 je hodnocen jako neškodný.

Zdroje: NASA, IFL SCIENCE, Titulní obrázek: Pixabay.com/WikiImages