Českem zdarma: Pěšky, na kole, na bruslích či s kočárkem po dně křídového moře: Rezervace Peliny, Choceň. Do dvou hodin od Prahy i Brna

Státní přírodní rezervace Peliny, která vznikla již v roce 1948, se rozprostírá východně od choceňského zámku, tedy jen několik desítek metrů od hlavní silnice protínající město Choceň. Název rezervace je odvozen od Pelova (jiný zdroj: Pelinova) mlýna uváděného od roku 1407 a činí se rozlohou 3,31 hektaru.

Mohutné skály

Předmětem ochrany jsou suťové lesy, opukové skalní komíny a stěny nad pravým břehem řeky Tiché Orlice. Strmé opukové skály nad touto řekou mezi Brandýsem nad Orlicí a Chocní porostlé vápnomilnými květnatými bučinami představují jedinečnou botanickou a zoologickou lokalitu, která vznikla jako pozůstatek křídového moře. Mohutné opukové stěny vysoké až 35 m jsou zvětralé do rozličných tvarů – nejvýraznějším skalním pilířem je tzv. „velbloud“.

Fauna a flóra

Vyskytují se zde vzácné druhy rostlin a měkkýšů. Na nezalesněných skaliskách se daří teplomilným rostlinám, v rezervaci bylo nalezeno 400 druhů hub. Nad skalami vede pěšina k Doskočilově vyhlídce.

U městečka Choceň protéká řeka Tichá Orlice krásným údolím. V pravobřežním svahu údolí jsou zde odkryty opukové výchozy převážně v podobě stěn či menších věžiček. Svah těsně kopíruje Tichá Orlice, která zde vytváří menší údolní nivu, která je využita jako městský park. Ve svahu nad výchozy vede neznačená stezka, z které se dá na některé skály vyjít. Na stezce se mj. nachází i Doskočilova vyhlídka, která jedina já chráněna zábradlím. Fotografie však byla pořízena z jednoho z nezabezpečených opukových výchozů, na který je třeba odbočit ze stezky na jednu z vyšlapaných pěšin. Nejlépe se dá na tuto stezku napojit u choceňského hřbitova při silnici na Brandýs nad Orlicí. U hřbitova je parkoviště, kde se dá ponechat auto a na stezku se vydat. Fotka od Mirka Schärfnerová / Wikimedia Commons

Pohodlná turistická trasa

Pokud si tuto krásnou lokalitu a její okolí chcete projít a pokochat se, tak nenáročná vycházka začíná na železniční stanici v Chocni a vede choceňským zámeckým parkem, přes Tichou Orlici do centra na Tyršovo náměstí a dále až na kruhový objezd a nad ním stoupá cestou kolem hřbitova. Na jeho horním okraji pak neznačeným chodníkem nad horním okrajem skal až na Doskočilovu vyhlídku. Z ní se otevře pohled do údolí Tiché Orlice na park podél řeky a na východní část města. Celková délka trasy je asi tři kilometry, terén je rovinatý a je tak vhodný ne příliš zdatné chodce, tak i pro kočárky, odrážedla a jiné (dětské) povozy.

Další tip v blízkém okolí

S většími dětmi je možné se vydat po skalních výchozech opukových skal rezervace Peliny. Na horní ochozy opukových skal se dostanete, když přejdete most přes řeku. Hned za ním se vpravo napojíte na žlutou turistickou značku souběžnou s naučnou stezkou Mezi Orlicemi. Po schodech vystoupáte na pěšinu podél hřbitova. Za hřbitovem žlutá turistická značka vyúsťuje doleva na hlavní silnici a posléze pokračuje vedlejší silničkou v chatové oblasti. Vy navážete vpravo na úzkou pěšinu vedoucí po horních výchozech opukových skal. Odtud máte rozhledy do údolí. Po skalní hraně lze dorazit až na Doskočilovu vyhlídku. Je zajištěna zábradlím a nachází se tu lavička. Tuto procházku doporučujeme za sucha a je třeba dbát zvýšené opatrnosti, skalní srázy jsou příkré!!!

Cyklostezkou údolím Tiché Orlice z Ústí nad Orlicí do Chocně

Trasa výletu vede z Ústí nad Orlicí (městské části Kerhartice) přes Klopoty, Bezpráví, Pernou a Brandýs nad Orlicí do Chocně s možností návratu vlakem. Celková délka cyklotrasy je 34 km (tam a zpět) a 19 km při cestě zpět vlakem. Terén je příjemně rovinatý, tím pádem vhodný i pro cyklovozíky a pro jízdu na in-line bruslích.

Zdroje: chocen.cz, turistika.cz, vylety-zabava.cz. Náhledová fotografie: Petr1888 / Wikimedia Commons: Státní přírodní rezervace Peliny u Chocně s mohutnými skalními pilíři a Tichou Orlicí.