Chtěli jste se v dětství stát kosmonautem? Evropská kosmická agentura právě dělá nábor. Co požaduje a nabízí?

„Máte zájem pracovat pro ESA? Zjistěte, jak se k nám připojit, ať jste v jakékoliv fázi vaší profesní dráhy. Od studentských příležitostí až po volná pracovní místa, poznejte nás lépe a objevte, jakou roli můžete sehrát v naší misi!“ Takto – po 10 letech – ohlašuje ESA zahájení náboru nových pracovníků.

Jsme ESA

Evropská kosmická agentura se věnuje mírovému průzkumu a využívání vesmíru ve prospěch lidstva. Byla založena v roce 1975 a spolupracuje s 22 členskými státy na posouvání hranic vědy a techniky a podpoře hospodářského růstu v Evropě. Má pobočky v osmi lokalitách po celé Evropě, a jednu na evropském kosmodromu ve Francouzské Guyaně v jižní Americe, odkud poskytují nezávislý přístup do vesmíru pro vědecké a komerční mise.

Profesionálové

Na stránkách agentury se dozvíte, koho hledají, aktuálně náborované pozice, jaké jsou pracovní podmínky, informace o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem a životě v ESA. Proces náboru je u každé pozice podobný, ať se už hledají mladšího nebo zkušenějšího profesionála.

Studenti a absolventi vysokých škol      

Existují čtyři různé programy otevřené studentům a čerstvým absolventům, stáže jsou k dispozici ještě během studia. Výzkumní pracovníci mohou požádat ESA o spolufinancování vesmírných doktorandských výzkumných aktivit.

Školáci a děti

Nikdy nejste příliš mladí na to, abyste se stali součástí ESA. Nejrůznější tipy pro školáky nabízejí na stránkách ESA Academy , pro učitele na ESA Education a pro dětské uchazeče na ESA Kids.

Koho hledají?

ESA se neustále snaží získávat odborníky z inženýrských, vědeckých a obchodních oborů. Hledá lidi na mnoha úrovních jejich kariérního žebříčku; od mladých vědců na magisterské a doktorské úrovni až po profesionály s až 20letou praxí. Ale především budoucí kolegy s týmovým duchem, zvědavostí a vášní pro vesmír, které naplňuje práce na rozmanitém a multikulturním pracovišti.
Odbornost zaměstnanců je klíčovým faktorem při podpoře rozvoje vesmírných misí, ať už původně pocházejí z vesmírného průmyslu, nebo ne.

Na virtuální veletrh pracovních příležitostí v ESA se můžete připojit 22. dubna od 13:30 do 17h.

Kdo se může přihlásit? 

Přihlášky mohou přicházet od občanů členských států ESA – samozřejmě i z České republiky, dále z přidružených a spolupracujících států.

ESA je zaměstnavatel rovných příležitostí, který se zavázal k dosažení rozmanitosti pracovních sil a vytváření inkluzivního pracovního prostředí. Z tohoto důvodu vítá žádosti všech kvalifikovaných kandidátů bez ohledu na pohlaví, sexuální orientaci, etnický původ, víru, věk, zdravotní postižení nebo jiné charakteristiky. Vřele vítány jsou ženy-uchazečky.

Jaké obory přijímají?

Drtivá většina pracovních míst je v technických a vědeckých oborech. Kvalitní obchodní a administrativní služby spolu s manažerskými a vůdčími schopnostmi jsou však stejně nezbytné, aby pomohly dosáhnout cílů ESA.

Inženýrské disciplíny

Strojírenství, mechatronika, optika, elektrotechnika, datové systémy, mikroelektronika, energetické systémy), systémové inženýrství, telekomunikace a integrované aplikace, softwarové inženýrství, systémy a operace pozemních segmentů atd.

Vědecké disciplíny

Aplikovaná matematika, pozorování Země a věda o životním prostředí, planetární a vesmírná věda, vědy o životě a materiálech.

Obchodní a administrativní obory

Právo, finance, komunikace a vztahy s veřejností, lidské zdroje, informační technologie, správa zařízení.

V tomto podcastu je rozhovor s astronautkou Jennifer Ngo-Anh z o dlouhodobých vesmírných misí, probíhajícím výzkumu a tom, jak si našla cestu do vesmíru.

Pracovní smlouvy

Většina pozic ESA je na dobu neurčitou. Smlouva je uzavřena na „začátečnické“ období čtyř let, poté ji lze prodloužit na dobu neurčitou, tj. až do důchodového věku ESA 63 let. Některé pozice jsou dočasné, smlouva uzavřena na dobu určitou, kterou lze prodloužit o další období. 

Platy

ESA nabízí konkurenceschopné platy a jako uznávaná mezivládní organizace a společně s Radou Evropy a Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj je součástí systému koordinované organizace. 

Platy ESA jsou v členských státech ESA osvobozeny od vnitrostátní daně z příjmu v souladu s přílohou I úmluvy ESA. Každá pozice je zařazena do jedné ze tří platových tříd: A, L a B. Většina pozic je ve třídě A (obvykle A2-A4).

Pracovní doba a možnosti

Standardní pracovní doba je 8 hodin denně, 40 hodin týdně. Nabízí také flexibilní práci (s klouzavou pracovní dobou), možnost tele-workingu a práci na částečný úvazek (50, 60 nebo 80 %). O práci z domova a na částečný úvazek je možné požádat po určité odpracované době v ESA.

Dovolená

Nárok na 12 státních svátků a 32,5 dne dovolené za kalendářní rok (30 dní pro mladé stážisty a interní výzkumné pracovníky). Dojíždějící zaměstnanci mohou za určitých podmínek využívat dalších osm dní dovolené každé dva roky. 

Fascinující rozhovor s astronautkou Samanthou Cristoforettiovou o jejích 200 dnech ve vesmíru.

Příspěvky

Patří sem příspěvek na vyživované dítě, základní rodinný příspěvek, příspěvek na práci v zahraničí a příspěvek na vzdělání (tj. náhrada části nákladů na vzdělávání dětí zaměstnanců).

Podpora při přestěhování

Pokud se budete muset přestěhovat z domovské země, obdržíte balíček podpory relokace. 

Zdravotní pojištění a penze

ESA má komplexní systém sociálního zabezpečení v případě nemoci, mateřství, úrazu a zdravotního postižení. Pokrytí lze rozšířit na partnery a děti. Po odchodu do důchodu je nadále možné využívat tohoto režimu.

Zaměstnanci mají nárok na starobní důchod po dokončení 10 let služby. Kdo opouští agenturu před dovršením 10 let služby, dostane příspěvek na ukončení pracovního poměru.

Zdroj: www.esa.int, www.twitter.com, www.youtube.com. Náhledová fotografie: WikiImages z Pixabay