Dva případy stigmat otce Pia a Terezy Neumannové

Otec Pio, také známý jako svatý Pio z Pietrelciny (Padre Pio), byl italský katolický kněz a františkánský mnich, který žil v 20. století. Narodil se 25. května 1887 v Pietrelcině v Itálii a zemřel 23. září 1968 ve městě San Giovanni Rotondo, kde strávil většinu svého dospělého života. Byl kanonizován katolickou církví a je uznáván za jednoho z nejvýznačnějších světců 20. století.

Stigmaty jsou záznamy zranění podobných Kristovým ranám na těle některých svatých. V případě otce Pia se tvrdí, že on sám nosil tzv. „neviditelné stigmy“ od roku 1918 a „viditelné stigmy“ od roku 1925. Viditelné stigmy byly rány na jeho těle, které odpovídaly Kristovým ranám na kříži – na rukou a nohách, a také rána na boku, která představovala probodení, jakému byl Kristus vystaven na kříži.

Otec Pio v roce 1940, zdroj: Wikimedia Commons/Jornal O Bom Católico – Public Domain

Otec Pio byl obklopen mnoha zázraky a byl známý pro svou hlubokou víru, modlitbu a působení zázračných uzdravení. Těšil se velké úctě mezi věřícími, a jeho společenství s Bohem přitahovalo velké množství lidí, kteří se k němu obraceli pro duchovní pomoc a modlitby.

Je však důležité si uvědomit, že názory na stigmata a zázraky jsou v katolické církvi rozdílné a někteří věřící se k nim staví skepticky. Církev provádí důkladná vyšetřování před prohlášením někoho za svatého a uznání zázraků. Svatý otec Pio byl prohlášen za svatého v roce 2002 papežem Janem Pavlem II.

Therese Neumannová byla německá mystička a katolická stigmatička, která žila v první polovině 20. století. Narodila se 8. dubna 1898 v bavorské vesnici Konnersreuth v Německu a zemřela 18. září 1962.

Podle tvrzení byla Therese Neumannová považována za zázračný případ, neboť údajně žila několik desetiletí bez jakéhokoliv jídla nebo pití. Toto tvrzení přitahovalo pozornost mnoha věřících i skeptiků. Neumannová tvrdila, že její jedinou výživou byly Eucharistické hostie, které pravidelně přijímala během mše.

Kromě údajné schopnosti žít bez potravy a pití se Therese Neumannová také proslavila svými stigmaty. Tvrdila, že začala prožívat Kristovy rány na Velký pátek roku 1926. Podobně jako u svatého otce Pia měla stigmy na rukou, nohou a na boku.

Therese Neumannová byla předmětem mnoha vyšetřování ze strany církve i vědeckých organizací, které se snažily prokázat pravdivost jejích tvrzení. Někteří věřící vnímali její případ jako pravý zázrak, zatímco jiní byli skeptičtější a hledali racionální vysvětlení.

zdroj: Readers Digest, redakce, Titulní obrázek: Pixabay.com/josemdelaa