Falešný lékař Martin Couney zachránil tisíce předčasně narozených dětí

Během 18 měsíců v letech 1933 a 1934 vybíral v Chicagu 25 centů za vstup na výstavu „Živé děti v inkubátorech“. Martin Couney byl známý také jako „doktor z inkubátoru“ a na tomto projektu spolupracoval s předním pediatrem Dr. Juliusem Hessem.

O miminka se staral tým šesti vyškolených zdravotních sester a dvou dojiček, které miminka krmily.

Tuto expozici však provozoval až celá tři desetiletí, a to v Chicagu, ale také na Coney Islandu, v New Yorku a na mnoha dalších místech v Americe.

Takové počínání neuniklo podezření ze zneužívání dětí, které se nepotvrdilo, a Couney tak byl považován za průkopníka medicíny.

Ve 30. letech 20. století mělo jen málo amerických nemocnic inkubátory, a tak většina pediatrů posílala rodiče s nedonošenými dětmi ke Couneymu.

Ale i když inkubátory pomalu „přicházely“ do nemocnic, mnoho rodičů si takovou péči nemohlo dovolit.

Proto byla Couneyho výstava jedinou možností, protože po rodičích nechtěl žádné peníze.

V té době stála Couneyho péče o jedno dítě 15 dolarů denně (asi 13 eur), což by za den znamenalo vysněných 405 dolarů (asi 350 eur). Všechny tyto náklady však byly hrazeny ze vstupného, které vybírali u vstupu.

Obrovským odhalením však je, že Martin Couney nikdy nebyl skutečným lékařem ani pediatrem. V rozhovorech často zmiňoval svá lékařská studia v Německu, především v Lipsku a Berlíně. Podle záznamů však emigroval do Ameriky v roce 1888, když mu bylo 19 let, což vylučuje jakékoli studium medicíny ještě v Německu.

Jeho písemná práce, kterou by musel psát jako závěrečnou zkoušku, se tedy v knihovních záznamech nenachází. Dalším důkazem byla skutečnost, že při sčítání lidu v USA v roce 1910 uvedl jako své povolání „obsluha nástrojů“ a v roce 1930 byl již údajně „lékařem“. Couney se také prohlašoval za vynálezce inkubátoru, ale žádný patent na jeho jméno registrován nebyl.

Přestože Couney pravděpodobně nebyl skutečným lékařem, zachránil údajně až 6 500 z 8 000 jemu svěřených dětí. Ačkoli toto číslo není zcela ověřitelné, současní lékaři se shodují, že to bylo možné. Couney totiž poskytoval špičkové a vyškolené zdravotní sestry, které se o děti denně staraly.

zdroj: Wikipedia, Smithsonian Magazine, Titulní obrázek: Pixabay.com/3194556