Hora křížů: Tajuplné místo se statisíci kříži

Hora křížů (Kryžiai kalnas) patří mezi posvátné poutní místo, které navštíví každý rok přes několik tisíc lidí z celého světa. Statisíce křížů všech velikostí. Co stojí za jejím vznikem?

Není hora jako hora

V případě Hory křížů se nemůžeme rozhodně bavit o hoře, která se každému hned vybaví. Litva je celkově zemí rovinatou, nejvyšší hora Aukštojas má pouhých 293 m. Jedná se tedy spíše o malý pahorek (vyvýšeninu), která se nachází nedaleko hlavní silnice E77 na trase Riga – Vilnius, 11 km severovýchodně od města Šiauliai.

Místo posvěcené papežem Janem Pavlem II.  

Podle archeologických nálezů z 90. let 20. stol. stál na stejném místě hrad Livonských rytířů (zhruba ve 14. století). První kříže byly vztyčeny v první polovině 19. století. Jednalo se o akt uctění památky obětí z povstání proti carskému režimu, který vypukl v letech 1831 a 1863. Tyto neúspěšné pokusy přinesly nespočet lidských obětí. Pod horou jsou také pochovány.   

Prvních 100 křížů zde vztyčili lidé na počátku 20. století, jako hold hrdinům, kteří položili svůj život za lepší zítřky. Místo se tak stalo nejvýznamnějším poutním místem v celé zemi.

Hora křížů se dokonce dočkala té největší pocty. V roce 1993 ji navštívil tehdejší papež Jan Pavel II., který věnoval tomuto magickému místo obrovskou dřevěnou sochu Ježíše Krista. Své místo našla v popředí hory.

Povstání z popela

Hora křížů má pro Litevce obrovský význam, a to nejen co se týče víry. Místo se stalo symbolem prostých Litevců, kteří vzdorovali nechtěnému sovětskému režimu. Za dob bolševické nadvlády se Rusové několikrát pokoušeli o zničení tohoto ,,posvátného“ místa. Několikrát marně… Avšak v roce 1961 došlo k prvnímu zničení. Hora křížů byla doslova srovnána se zemí.

O dva roky později už však nebyla po zkáze ani známka. Kříže opět stály a bylo jich mnohonásobně více.

Druhý a zároveň poslední pokus o zničení poutního místa proběhlo v roce 1985. Scénář byl však opět stejný. Lidé se znovu spojili a kříže vztyčili.

Tak praví legenda

Kolující legenda vypráví příběh o sedlákovi, který se snažil zachránit svoji těžce nemocnou dceru, které nedokázal pomoci žádný léčitel. Jedné noci měl sedlák vidění, ve kterém se mu zjevil Bůh, který požadoval vyrobit kříž z kvalitního stromu, který poté musí na jeho oslavu vztyčit na určené místo. Jedině tak se prý jeho dcera uzdraví. Sedlák tak následující den učil a jeho dcera se jako zázrakem uzdravila.

Od té doby se začali lidé sjíždět na ono místo s nadějí, že je místo magické a má uzdravující účinky. Každý příchozí vztyčil kříž s vírou v uzdravení.

Osobní zkušenost

Horu křížů jsem měla možnost před lety navštívit. Ač nejsem věřící, síla tamní atmosféry mě úplně pohltila. Živě si vybavuji příval nepopsatelné energie, díky které se mi rozvibrovalo celé tělo. Chvílemi mi bylo až fyzicky slabo. Těžko říct, co bylo příčinou. Zda informace v mé hlavě o událostech, které se tam kdysi odehrály nebo jen zvláštní pocit z obrovského množství křížů všech velikostí, růženců a svatých obrázků, které lidé také ponechávali vyset na křížích.

Horu křížů a Litvu celkově doporučuji navštívit.

Autor: Kateřina Grežďová, zdroj: redakce, vyslapy.cz

Úvodní obrázek: Lesní Požár Spálená Hora Degradace – Fotografie zdarma na Pixabay