Jak zmenšit trápení, když je rozvod nevyhnutelný: Tajnou zbraní jsou dohoda a příbuzní mimo hru

Mnoho lidí pohlíží na rozvod jako na bitvu, kde manželé soupeří o kdeco, počínaje péčí o děti a finančním vyrovnáním a konče tím, kdo si nechá svatební dary, domácí mazlíčky nebo moderní elektroniku.

Pokuste se být velkorysí, byť za cenu toho, že třeba budete mít dojem, že nad vámi ten druhý „vyhrál“. Věřte, že se to vyplatí. Nesoupeřivý rozvod vám ušetří nejen spoustu nervů, ale i peněz, trápení, bolesti a slz.

Nejdřív partner, až potom právník

Jakmile se jednou rozhodnete pro rozvod, první člověk, se kterým byste o tom měli promluvit, by neměl být právník, ale váš dosavadní životní partner. Na pořadu jednání je jediný bod: zvládneme to spolu důstojně ukončit? Dokážeme se teď dohodnout na podstatných věcech a podrobnosti pak řešit za pochodu? Dokážeme si říct, kdo by si co potřeboval ponechat, kde budou bydlet děti a kdo na ně bude platit?

Fotka od Getty Images

Vsaďte na dohodu

Pokud se vašemu partnerovi do spolupráce moc nechce, vyrukujte s fakty o soupeřivých rozvodech – trvají mnohem déle, jsou dražší, víc problémů vytvářejí, než řeší, a mohou z vás udělat věčné nepřátele. To do vašich životů vnese trvalé napětí. Nemusíte se mít rádi – stačí, když se věcně dohodnete na jízdním řádu vašeho rozvodu.

Tajná zbraň: Proč je dohoda lepší?

Náš zákon o rodině zájemce o rozvod nenápadně směruje k dohodě. Obecně je totiž třeba k tomu, aby vás soud rozvedl, prokázat trvalý a hluboký rozvrat manželství, který neumožňuje obnovení manželského soužití. Což prakticky znamená pitvat před soudem váš dosavadní manželský život do detailů, dokud soud není spokojen.

Jestliže se však k návrhu na rozvod připojí i druhý z manželů, má se za to, praví zákon, že tyto podmínky jsou splněny. Takže není potřeba už nic dokazovat a prokazovat a soud manželství rozvede. Nutné jsou ještě další podmínky, aby totiž manželství trvalo nejméně jeden rok a z toho manželé spolu nežijí minimálně šest měsíců.

Fotka od Getty Images

A dále je ještě u soudu třeba předložit písemné smlouvy obsahující vzájemné vypořádání majetkových vztahů, práva a povinnosti týkající se vyživovací povinnosti.

Pokud máte nezletilé děti, je třeba ještě uzavřít dohodu o tom, kdo a jak se bude o děti po rozvodu starat, a tato dohoda musí být schválena soudem.

Příbuzné odstavte na vedlejší kolej

Proč se lidé, kteří o vašem manželství doposud nepřemýšleli, najednou cítí být nepostradatelnými pro váš rozvod? Protože, jak vám řeknou, jim vaše blaho leží na srdci, protože vědí, jak se cítíte, protože znají dobrého právníka nebo psychologa. Protože (řeknou někteří) si tím sami prošli. A protože, a to budou tvrdit všichni, už dlouho vědí, s jakým mizerou / jakou mrchou to vlastně žijete. Jediné, co evidentně neberou na vědomí, je fakt, že tohle je jenom váš rozvod. Řídíte jej vy a nikdo jiný.

Bez ohledu na to, jak dobré jsou úmysly vašich příbuzných či kolik toho vědí, je téměř vždy nejlepší přijímat jejich psychickou podporu, ale nepouštět je do akce. Takže klidně vyslechněte moudrého strýce, rodiče, sestry, kamarádku, kadeřnici, ale pak učiňte vlastní rozhodnutí.

Fotka od Getty Images

Rozvedou vás v každém případě

Bez dohody manželů je rozvod o hodně těžší. A to i v případě, že s ním oba manželé souhlasí. A co teprve, když s ním jeden nesouhlasí. Například když se zdatný šedesátník zamiluje do rozkošné pětadvacítky, má smůlu, jestliže jeho šedesátiletá manželka trpí třeba leukémií – soud ho pak nejspíš nerozvede. Byla by jí totiž rozvodem způsobena zvlášť závažná újma, říká zákon, a mimořádná okolnost (tedy nemoc nebo věk) svědčí ve prospěch zachování manželství. Ale ani zákon nemůže nutit lidi k setrvání v manželství násilím. Jestliže je manželství skutečně rozvráceno a manželé spolu nežijí déle než tři roky, soud manželství rozvede. Nicméně ty tři roky si každý musí počkat.

Zdroj: Reader´s Digest: Forbidden Advice (Dobře utajené rady). Náhledová fotografie: Getty Images