Kde se vzalo slovo trpaslík, maglajz, slon či furt? Češtinářka vysvětluje triky našeho rodného jazyka

Rádi bychom vás v několika následujících článcích seznámili s taji českého jazyka, se kterými nás na svém twitterovém účtu pravidelně a vtipně seznamuje #Jazykovedma Markéta Gregorová, která je korektorkou a překladatelkou z angličtiny na volné noze. Dnes si necháme vysvětlit původy slov.

Trpaslík

Jak vysoký je trpaslík? Přesně tři pěsti! Alespoň podle etymologie slova trpaslík, které vychází z tvaru trьpęstъkъ v církevní slovanštině. Tento tvar je složený z *trь- (tři) a *pęstь (pěst), což můžeme do současné češtiny přeložit doslova jako třípěstník.

Jiřina

Má květina jiřina něco společného s Jiřím? Ano! Jiřina byla nazvaná na počest německého botanika Johanna Gottlieba Georgiho, jehož příjmení je varianta jména Jiří. Jiné označení pro tuto květinu, dahlie, je zase na počest švédského botanika Anderse Dahla.

Furt

Kde se vzalo v obecné češtině úderné slovo furt (tj. pořád)? Pokud tipujete němčinu, máte pravdu! Jde o výpůjčku odvozenou z německého fort (tj. pryč, dále). Takže furt je dále a dále, pořád pryč, dokolečka a neustále…

Máj

Že název měsíce května je odvozený od kvetoucí přírody, byste jistě uhodli. Ale co máj? Tento název vychází z latinského (mēnsis) Māius, tedy měsíc zasvěcený římské bohyni jménem Maia. Ta symbolizuje růst, což opět odpovídá rostoucí a rozkvétající přírodě.

Machr

Kdopak je to machr? Ten, kdo maká – tedy z pohledu etymologie! Český machr je převzatý z německého Macher, což označuje šikulu či podnikavce. Podstatné jméno machr i sloveso makat jsou pak původně shodně odvozené z německého machen, což značí dělat.

Slon

Rozeznáte od sebe slona a lva? Vy nepochybně ano, ale naši slovanští předkové znali tuto exotickou zvířenu jen z doslechu. A tak se stalo, že slovo slon bylo převzaté z turkotatarských výrazů arslan či aslan, které označují nikoliv slona, nýbrž lva.

Maglajz

Kde se vzalo nečesky vyhlížející slovo maglajz? Tento výraz pro zmatek a vřavu si přivezli domů čeští vojáci z bitvy o bosenské město Maglaj. To kladlo při rakousko-uherské okupaci v roce 1878 tvrdý odpor a proběhly zde nelítostné boje – odtud maglajz.

Přitakat

Význam slova přitakat je jasný: přisvědčit či souhlasit. Když si „přitakat“ rozložíte, dostanete „při“ + „tak“ + „at“, čímž odhalíte původ a doslovný význam přitakání. Jak prostřední část „tak“ napovídá, přitakat je „říci tak“.

Zdroj: www.twitter.com. Náhledová fotografie: Gettyimages