Kdy mají rodiče s dětmi mluvit o sdílení nahých fotek? Už před pubertou, doporučuje studie

Méně než jeden ze tří rodičů se svým potomkem mluví o nebezpečí sdílení intimních fotografií v online komunikaci. Mnohým dětem se tak nedostane včas varování, které je tolik potřebné.

Sexuální zneužívání dětí má mnoho podob. Jednou z nich je i vylákání intimních fotografií při komunikaci online. Tyto fotky pak mohou být poskytnuty dalším lidem, pachatel však může také začít dítě dále vydírat. Pro rodiče by proto téma bezpečné komunikace na internetu mělo být důležité. Přesto nedávný výzkum neziskové organizace Thorn potvrdil, že mnoho rodičů se stále ostýchá mluvit se svými potomky o rizicích internetové komunikace a sdílení intimních fotografií. 

Studie také ukázala, že mnozí rodiče se cítí nedostatečně připraveni se svými potomky toto téma otevřít. Výsledkem může být opožděná reakce ve chvíli, kdy se stane něco špatného. Práce navázala na předchozí výzkum analyzující zkušenosti mladých lidí, kteří intimní fotografie na internetu sdíleli.

Od rodičů chybí konkrétní příklady i přísnější názor ohledně toho, co je přijatelné

Rodiče mluví s dětmi o rizicích online světa jen obecně a vyhýbají se konkrétním příkladům. Právě ty by však mohly dětem pomoci uvědomit si, že je něco špatně. Ještě víc alarmující je však skutečnost, že 1 ze 4 rodičů pokládá za přijatelné, aby příjemce intimní fotky nebo videa tento obsah dál šířil tak, jak sám uzná za vhodné. Nutno podotknout že tento názor častěji zastávají muži (33 %) než ženy (16 %).

Rodičům by také příliš nevadilo, kdyby jejich dítě sdílelo intimní fotky jiného dítěte. Celých 53 % z nich by dokonce mělo tendenci svalovat konečnou vinu na oběť samotnou – tedy na dítě, jehož fotky byly posílány dál bez jeho svolení.

Rodiče mají zkreslené představy o věku, kdy je riziko pro jejich děti relevantní

Rodiče se často domnívají, že jejich dětí se uvedené situace nemohou týkat – jsou přece ještě příliš mladé. Výzkum však poukázal na to, že právě tyto závěry jsou nebezpečným „uklidňováním“ sebe sama, zatímco realita je jiná. Děti totiž sdílejí intimní fotky dříve, než se rodiče domnívají. Zatímco rodiče o těchto záležitostech s potomky hovoří až ve věku 9 – 12 let, častěji však až ve 13 letech, bývá sdílení intimních fotek obvyklé už mezi devítiletými dětmi.

Před takovou krátkozrakostí varují odborníci. Naopak doporučují s dětmi o tématu otevřeně mluvit dříve, než vstoupí do puberty. Například sexuoložka MUDr. Petra Vrzáčková, Ph.D., FECSM, na toto téma uvádí v rozhovoru pro blog o zdravé sexualitě na Yoo.cz, že dětem je potřebné vštěpovat základní pravidlo mezilidská interakce: Komunikace a intimní kontakty by měly probíhat s oboustranným souhlasem. Ten není platný, dá-li jej kdokoliv mladší patnácti let. „Ideální by bylo, abychom získávali základy zdravých vztahů už v rodině, ve školce, na základní škole. Bohužel však některých rodinách nejsou děti brány jako samostatné osobnosti,” vysvětluje odbornice.   

Řešení? Lepší informovanost rodičů a odvaha 

Ukazuje se tak, že klíčové je poskytnout rodičům a pedagogům nástroje, které jim pomohou s dětmi mluvit o zdravých online vztazích upřímně a bez předsudků. Ti, kdo o děti pečují, jsou koneckonců jejich hlavními ochránci a měli by jim umět včas pomoci.

Ačkoli rozhovory o online bezpečnosti a riziku sdílení intimních fotek mohou být nepříjemné, 4 z 5 dotazovaných rodičů se shodli na tom, že by jim pomohlo následující:

  • Vědět, že ostatní rodiče o tomto tématu s dětmi diskutují
  • Lépe znát technologické platformy, které jejich děti používají
  • Více informací o tom, že sdílení intimních fotografií a videí online je na vzestupu

zdroj: Yoo.cz, c212.net, PRnewswire.com, Mujlife.cz, Titulní obrázek: Pixabay.com/geralt