„Klidně si ho pohlaď, on nekouše.“: Takhle ne! Rady ochránců pořádku rodičům, prarodičům i dětem pro styk se psy

Stále častěji slyšíme v médiích o útocích psů na děti. V drtivé většině případů se tak stane chybou dospělých. Děti bývají často pokousány pro jejich aktivní přístup ke psovi, ať již vlastnímu nebo cizímu. Snaží se různými způsoby upoutat jejich pozornost, seznámit se s cizím psem apod. Ne vždy se tedy jedná o dráždění psa.

Tento článek je určen dětem i jejich rodičům, a v několika bodech jsme se snažili shrnout důležitá pravidla pro styk dětí se psy, která sepsala Monika Brendlová z Městské policie v Chebu.

PRO RODIČE

Pro styk dítěte se psem platí tyto zásady:

– Nikdy nenechávejte dítě se psem o samotě!

– Dbejte na vhodné a bezpečné chování dítěte ke psovi ať již k vlastnímu či cizímu.

– Pes, který byl v minulosti agresivní vůči lidem, není vhodný pro rodinu s dětmi.

– Pes by neměl být dítětem rušen zejména ze spánu, při krmení, fena při péči o štěňata, hraje-li si pes se svou oblíbenou hračkou apod.

– Je důležité, aby si dítě hrálo se psem pod dozorem dospělé osoby. Sledujte, jak se vyvíjí hra dítěte a psa. Lépe než Vaše dítě rozeznáte varovné signály, které pes vysílá, když už se mu hra nelíbí.

– Pokud vidíte, že se psovi pozornost Vašeho dítěte nelíbí, ihned kontakt dítěte se psem přerušte.

– Naučte děti, postupně s ohledem na věk, bezpečnému chování vůči psům a také jak se zachovat v případě, že by byly ohroženy nebo napadeny psem např. cestou ze školy, při hře s kamarády apod.

– Chce-li si dítě pohladit cizího psa, mělo by tak učinit až se souhlasem majitele a pod dozorem dospělé osoby. Pes by měl vždy dostat možnost dítě si nejdříve (před kontaktem) očichat.

– Dítě by před neznámým psem nemělo utíkat ani křičet.

– Pokud dítě ohrožuje cizí pes, nemělo by se mu dívat do očí. Přímý pohled může psa vyprovokovat k útoku.

– Pokud pes na dítě zaútočí a srazí ho k zemi, mělo by se dítě stočit do klubíčka. Je potřeba abyste psa od dítěte co nejrychleji odehnali nebo odlákali.

– Při každém kontaktu dítěte a psa, dbejte zvýšené pozornosti a opatrnosti.

PRO DĚTI

Co dělat, když tě obtěžuje cizí pes?

– Zachovej klidnou hlavu a nesnaž se utíkat. Pokud by poblíž nebyl strom nebo zeď, na kterou bys vylezl, pes tě doběhne. Navíc ho svým útěkem více podráždíš – bude tě lovit.

– Nedělej prudké pohyby. Raději stůj klidně s rukama u těla.

– Nemávej rukama. Pes si může lidské ruce pamatovat jako zlo, obzvlášť jestli byl často bit a trestán.

– Na psa nekřič. Spíše na psa mluv přívětivým a konejšivým hlasem. Máš-li strach, raději na psa nemluv. Pes by tvůj strach vycítil a mohl by zaútočit.

– Pokus se od psa pomalu odejít-vycouvat. Nikdy se k psovi neotáčej zády.

– Nikdy nehlaď cizí psy. I když se psů nebojíš a zrovna tenhle se zdá být hodný, nikdy nevíš, jestli tě nekousne ze strachu nebo jestli nemá lidskou ruku spojenou s bitím.

– Bez svolení majitele nehlaď ani psy, kteří jsou na vodítku.

– Neber psům žádné hračky, ani potravu. Pes nemusí poznat, že si chceš taky hrát a mohl by si svou hračku bránit.

– Pokud tě pes pokousal, řekni to ihned nějaké dospělé osobě. Musíš totiž navštívit lékaře a pes veterináře.

– Pokud se setkáš s agresivním, starým, nemocným nebo zraněným psem, zavolej městskou policii – 156, nebo na něj upozorni dospělou osobu, nejlépe rodiče. Takoví psi jsou nebezpeční pro své okolí a strážníci je odchytí.

Máš-li pejska, pamatuj, že:

– Psa venči na vodítku. Pokud hrozí pokousání, dej mu raději náhubek.

– Ve městě smíš pejska bez vodítka venčit jen tam, kde je to dovoleno.

– Pes nesmí pobíhat v blízkosti dětských hřišť. Sem ho raději nevoď a jestli musíš, tak dávej pozor na jeho chování. Hrající si, běhající a křičící děti by psa mohly podráždit.

– Nečistoty, které tvůj pejsek způsobí, musíš po něm uklidit.

Zdroj: Prevence do každé rodiny: Městská policie Cheb www.mpcheb.cz. Náhledová fotografie: GettyImages