Mýty a fakta o pravé a levé mozkové hemisféře

Náš mozek je pro nás stále ještě záhada. Jak funguje? Co se uvnitř odehrává? To jsou otázky, kterým se stále mnoho vědců snaží přijít na kloub. Co ovšem o mozku víme je, jak se rozděluje. Lidský mozek můžeme rozdělit do Pravé a Levé hemisféry na základě Sperryho výzkumů.

Za co jednotlivým hemisférám vděčíme?

Dle jeho závěrů v pravé části nalezneme centrum pro analogické myšlení, logiku, vědu, fakta, čísla, data nebo třeba matematiku, zatímco v levé části najdeme centra syntetického myšlení, tvořivosti, intuice, umění, hudby, humoru, rytmu, emocí, fantazie a chuti a vůně.

Mnozí dnešní neurologové, včetně Nicoly Backerové, neurobioložky z Eberhard-Karls univerzity v Tubingenu (Německo), tento výzkum zpochybňují a tvrdí, že obě hemisféry jsou zodpovědné za funkce mozku stejnou měrou a nelze tyto funkce takto jednoduše lokalizovat.

Dobrý matematik = výkonná levá hemisféra?

Podle Sperryho výzkumů by se ale naopak dalo říci, že například matematici mají dominantní levou “racionální” hemisféru. Ve skutečnosti však nové výzkumy prokazují, že tomu tak vůbec není. Dobrý matematik by měl mít obě hemisféry stejně výkonné a úzce spolupracující.

Toto se dá říci i o lidech bez speciálního nadání. Například řeč a jazyk. Za formulování slov a správného spojování je sice odpovědná levá hemisféra, ale bez té pravé, která jim dodává jejich tempo a intonaci, bychom mluvili jako roboti.

Zdroj: healthline.com, Náhledový obrázek: Anna Shvets z Pexels