(Ne)párový trend: Žijete spolu, přesto zvlášť? Ve dvou, nebo je vás víc? Jste věrní, nebo sexuálně svobodní?

Časy, kdy romantický vztah znamenal výlučné vzájemné vidění muže a ženy, jsou pryč. Většina lidí by souhlasila s tím, že rozmanité typy vztahů v dnešním světě jsou osvěžující změnou. Rozdíly a pravidla týkající se těchto nových vztahů jsou ale všechno, jen ne jednoduché.

„Přátelé s výhodami“

Z anglického pojmu „friends with benefits“ – když v přátelství překročíme jeho hranici a sklouzneme do sexuálního vztahu. Týká se dvojice platonických přátel, což znamená, že o sebe nemají žádný romantický zájem, ale společně se účastní sexuálních aktivit. Obě pohlaví kvitují „vyhýbání se závazkům“ a pocity „důvěry a bezpečí“ jako důvody pro výběr přátel s výhodami oproti milostnému vztahu nebo sexu s cizím člověkem.

Život „na psí knížku“ neboli „na hromádce“

Celkem běžnou formou partnerského vztahu je právě „život na psí knížku“ neboli život, který je obdobou manželství, avšak bez úředního potvrzení partnerského vztahu. Partneři spolu žijí ve společné domácnosti, chovají se jako manželé, vychovávají společně děti atd. Má to svoji výhodu, respektive nevýhodu. Iluzorně se z tohoto typu vztahu dá odejít mnohem „snáze“, nemusíte se rozvádět. Ale vyřešit, kdo se bude starat o vaše společné děti a jak si rozdělíte majetek, musíte tak jako tak.

Otevřené manželství

Na poli mezilidských vztahů je tento typ vztahu relativně nový a mívá různé podoby. Může se vyznačovat upřímnou komunikací mezi manželi, ale zajít až do bodu sexuální svobody. Nejpodstatnější je v tomto modelu soužití oboustranná dohoda partnerů, jak moc bude jejich manželství otevřené. Musí zde být vytyčeno chápání buď věrnosti, nebo opačného pólu – úplné volnosti.  Podle typu přístupu se potom rozlišuje manželství polootevřené a úplně otevřené.

Polyamorie

Nedá se specifikovat ani jako typ vztahu, ale spíše jako životní styl. Jedna osoba prochází několika milostnými vztahy. Zde se ale nejedná o nevěru. I tento vztahový model může mít několik různých podob. Někteří vyznavači polyamorie upřednostňují vzájemnou věrnost ve skupině (např. dva manželské páry) a již nevyhledávají další lásky k sobě. Jiní preferují ještě větší otevřenost, dále se seznamují a vytvářejí tak větší a větší partnerskou základnu.

Mingle = „married but single“

V překladu je to něco jako „zadaný, avšak sám“.  Je to v podstatě taková forma soužití, kdy k sobě dva lidé patří, avšak žijí odděleně.  S partnerem se vídáte jen tehdy, když máte chuť, čas a náladu. Zbytek svého času si užíváte po svém. Můžete se věnovat svým koníčkům, chodit s přáteli kamkoliv a kdykoliv se vám zachce, každý si vedete vlastní domácnost a vyděláváte vlastní peníze. Když nemáte náladu, zůstanete sami. Tento trend vznikl v USA a Velké Británii. Brzy se rozšířil do Austrálie, Japonska i Evropy. Takovýto vztah však neobstojí u partnerů, kteří chtějí společné děti.

Zdroj: www.todayslovelife.com. Náhledový obrázek: Gettyimages