Novinář jí kuře vypěstované v laboratoři. Jak chutná?

Existuje nekonečný rozruch nad laboratorně pěstovaným masem – nebo „kultivovaným“ nebo „syntetickým“ masem, v závislosti na konkrétní marketingové strategii – které je vyrobeno ze skutečných živočišných buněk pěstovaných v bioreaktorech.

Kromě některých přetrvávajících problémů týkajících se jeho životaschopnosti a ceny je klíčovou otázkou na mysli každého: jak chutná?

Novinář John Wenz z Inverse se rozhodl jedno ochutnat.

Wenz přiznává, že byl „po zbytek dne podivně plynný“. To nelze definitivně připsat náhražkovému kuřeti, ale je to podezřelé.

„I když to pro mě není nenormální a je nemožné nakreslit přímou souvislost mezi mým nadýmáním a laboratorně pěstovaným masem bez dalších ochutnávek,“ napsal, „musel jsem to zmínit.“

Pod tlakem futurismu na další podrobnosti Wenz objasnil, že „to nebylo jako, křečovité nebo bolestivé“.

zdroj: futurism.com, Titulní obrázek: Pixabay.com/mwooten