Přestože ho komunisti věznili, stal se jejich vůdcem a páchal zvěrstva na svém národu: Symbol podlosti a zrady, stoupenec Lenina a Stalina Gustáv Husák

Komunistický prezident československé socialistické republiky Gustáv Husák zastával funkci v letech 1975 až 1989. Narodil se rok před začátkem první světové války a zemřel dva roky po pádu komunistického režimu u nás. Turbulentní 20. století se odrazilo nechvalně i v jeho životě.

Narodil se v Bratislavě-Dúbravce, už v šestnácti letech se přidal ke komunistickému mládežnickému hnutí a během bratislavského studia práv pak vstoupil do komunistické strany jako oddaný stoupenec Lenina a Stalina. Za druhé světové války se stal odpůrcem Slovenské štátu, působil v odboji a sehrál významnou roli v průběhu roli v průběhu Slovenského národního povstání. V té době doporučoval, aby se Slovensko po válce připojilo k Sovětskému svazu.

Fotka od Getty Images

Soudruh soudruhovi soudcem

Jako přední komunistický funkcionář vykonal Husák v prvních poválečných letech na Slovensku mnoho pro uchvácení moci komunistickou stranou a sehrál neblahou roli v únoru 1948. Od voleb v roce 1946 byl předsedou Sboru povereniků, tedy předsedou slovenské vlády. V roce 1950 ho však odvolali z funkcí a o rok později s dalšími soudruhy odsoudili jakožto buržoazního nacionalistu na doživotí. Z vězení se dostal po devíti letech na amnestii a postupně se vracel i do veřejného života.

Fotka od Getty Images

Převlékač kabátů

Husákova hvězdná chvíle však přišla až v roce 1968. Během Pražského jara vystupoval jako jeden z nejpokrokovějších reformátorů a oddaných Dubčekových stoupenců. Po příchodu okupačních armád však rychle otočil a stal se hlavní postavou „normalizační“ politiky, generálním tajemníkem KSČ a v roce 1975 dokonce prezidentem republiky.

Tvrdý režim až do jeho pádu

Velmi rychle zrušil reformní kroky z roku 1968, odstranil z politického života všechny představitele „pražského jara“ a nastolil v zemi režim, který si nezadal s tím, který jeho samotného kdysi poslal do vězení. Stovky lidí byly nespravedlivě stíhány, desetitisíce skončily v emigraci a statisíce přišly o zaměstnání. Husák se dožil pádu komunismu, jmenoval dokonce ještě novou nekomunistickou vládu a záhy odstoupil z prezidentské funkce.

Fotka od ceskatelevize.cz

Zemřel v roce 1991, ale pro mnohé zůstává dodnes symbolem podlosti a zrady. Zda se proti své vůli provinil i podle tehdy platných zákonů československé soudy po revoluci nezkoumaly.

Rodinný život

Byl dvakrát ženatý. S první ženou Magdou měl dva syny Vladimíra a Jána. Druhé manželství s Vierou bylo bezdětné.

Zdroj: Marie Procházková, Tomáš Novotný: Čeští panovníci v kostce (Knížata, králové, prezidenti). Náhledová fotografie: Prezident Gustáv Husák stříhá pásku při slavnostním otevření trasy metra A před vstupem do stanice Leninova (nyní Dejvická) 12. srpna 1978. Zdroj: Dopravní podnik Praha